Τουρκία, “Gölge”: Υλοποίηση προγράμματος αεροσκαφών υποκλοπών και παρεμβολών

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται πλέον το τουρκικό πρόγραμμα αεροσκαφών υποκλοπών και παρεμβολών Gölge (πρόγραμμα HAVA SOJ) με την άφιξη στις εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρείας ΤΑΙ των πρώτων δύο από τα συνολικά τέσσερα αεροσκάφη τύπου Bombardier Global 6000.

Τα αεροσκάφη αυτά ειδική κατασκευής θα εξοπλιστούν στην Τουρκία με συστήματα ηλεκτρονικών υποκλοπών και παρεμβολών μεγάλης ισχύος. Με τα αεροσκάφη αυτά η Τουρκική Αεροπορία θα μπορεί να καταγράφει σε μια βιβλιοθήκη πληροφοριών το σύνολο σχεδόν των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών που θα εντοπίζονται στην περιοχή που το αεροσκάφος θα ίπταται και ακολούθως χάρις στους ισχυρούς πομπούς που θα διαθέτει το Bombardier Global 6000 θα μπορεί ουσιαστικά να νεκρώνει σε μεγάλη απόσταση και έκταση τις επικοινωνίες, τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και τα ραντάρ του αντιπάλου.

Την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών την έχει αναλάβει η εταιρεία ASELSAN η ποία μεταξύ άλλων θα τοποθετήσει και ολοκληρώσει και δικά της υποσυστήματα για τα οποία έχει υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση με το Υφυπουργείο Πολεμικής Βιομηχανίας.

Εκτιμάται ότι η τοποθέτηση ολοκλήρωση και δοκιμή των συστημάτων που θα εγκατασταθούν στα τέσσερα Bombardier Global 6000 θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την Πολεμική Αεροπορία για την ανεύρεση του τρόπου αντιμετώπισης αυτής της νέας απειλής.