Ξεκίνησε διαδικασία FOS για τα F-4E PI-2000 της ΠΑ

Ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος προώθησε στις 28 Νοεμβρίου στην ΓΔΑΕΕ με σκοπό την κατάρτιση κοινώς αποδεκτού σχεδίου συμβάσεως για το υποπρόγραμμα Εν Συνεχεία Υποστηρίξεως (FOS) των αναβαθμισμένων συστημάτων ηλεκτρονικών και του συναφούς εξοπλισμού των μαχητικών αεροσκαφών F-4E PI 2000.

Του Σάββα Δ. Βλάσση
ΠΗΓΗ: Doureios

Πρόκειται για ένα υποπρόγραμμα που είχε εγκριθεί από το 2014 και για το οποίο η ΓΔΑΕΕ είχε συγκροτήσει στις 26 Ιουνίου 2015 επιτροπή επιτελικής επεξεργασίας και τροποποιήσεως γενικών και ειδικών όρων.

Το υποπρόγραμμα είναι ύψους 52 εκατ. ευρώ περίπου και η αποπληρωμή του προβλέπεται να γίνει σε βάθος τετραετίας. Η υποστήριξη του τύπου αντιμετωπίζει προβλήματα ωστόσο, η διατήρησή του στο δυναμικό της Πολεμικής Αεροπορίας τα επόμενα έτη κρίνεται απαραίτητη για την συντήρηση της αριθμητικής δυνάμεων μαχητικών σε ικανοποιητικά επίπεδα.