Το υποχείριο της Τουρκίας στη Λιβύη “επικύρωσε” τη συμφωνία-μνημόνιο

Η κυβέρνηση της Λιβύης προχώρησε στην έγκριση του μνημονίου συνεργασίας με την Τουρκία για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, αποφεύγοντας να το θέσει στην κρίση του Κοινοβουλίου που ελέγχεται από τον στρατάρχη Καλίφα Χάφταρ… Την έγκριση έδωσε το”κυβερνητικό συμβούλιο”, δηλαδή το σώμα εκείνο που έχει διοριστεί και ελέγχεται από τον Σάραζ.

Πλέον, από την Αθήνα αναμένεται σήμερα η απέλαση του πρέσβη της Λιβύης, την οποία φέρεται να έχει δρομολογήσει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, καθώς ο πρέσβης δεν παρέδωσε το κείμενο της συμφωνίας στην προθεσμία που του είχε τεθεί από την Αθήνα.

Πλέον, το υπουργείο Εξωτερικών, εάν δεν αλλάξει τίποτα την τελευταία στιγμή, θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία απέλασης, κηρύσσοντας τον πρέσβη persona non grata και θα του δώσει με βάση τα ισχύοντα, προθεσμία λίγων ημερών για να εγκαταλείψει τη χώρα.