Κωνσταντινούπολη 1147 μ.Χ: Το Βυζάντιο εξευτελίζει τους Γερμανούς…

Η Β’ Σταυροφορία άρχισε το 1145 σε απάντηση της κατάληψης της Έδεσσας της Μεσοποταμίας από τους μουσουλμάνους. Επικεφαλής τάχθηκαν ο Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος Η’ και ο Γερμανός βασιλιάς Κόνραντ Γ’. Οι στρατοί των δύο βασιλέων βάδισαν ξεχωριστά.

Ο γερμανικός στρατός εισήλθε στα βυζαντινά εδάφη. Παρά το γεγονός ότι ο Κόνραντ είχε ονομάσει τον Μανουήλ Κομνηνό «βασιλιά των Ελλήνων» αντί για αυτοκράτορα ο τελευταίος, αφού οι Γερμανοί ορκίστηκαν να μην βλάψουν την Αυτοκρατορία, τους επέτρεψε τη διέλευση και την αγορά προϊόντων. Ο ασιατικής καταγωγής έμπειρος Βυζαντινός στρατηγός Προσούχ, επικεφαλής μικρού σώματος, παρακολουθούσε τους Γερμανούς.

Σύντομα όμως οι Γερμανοί εκτράπηκαν σε λεηλασίες. Όταν έφτασαν στην Αδριανούπολη ο ανεψιός του Κόνραντ Φρειδερίκος (ο μέλλων αυτοκράτορας Φρειδερίκος Μπαρμπαρόσα) επιτέθηκε στο τμήμα του Προσούχ αλλά ηττήθηκε. Οι Γερμανοί στρατοπέδευσαν στην περιοχή αλλά έχασαν πολλούς άνδρες τους από ξαφνική νεροποντή.

O αυτοκράτορας Μανουήλ θορυβημένος από την συμπεριφορά των Γερμανών αλλά και ανησυχώντας για την επικείμενη άφιξη και των Γάλλων σταυροφόρων και την πιθανή ένωση των δύο στρατών, επιθυμούσε το πέρασμα της στρατιάς του Κόνρνατ στη Μικρά Ασία το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο ο Γερμανός βασιλιάς απέρριψε αλαζονικά το αίτημα του Βυζαντινού αυτοκράτορα.

Κατόπιν αυτού ο Μανουήλ άρχισε να προετοιμάζει τις δυνάμεις του για μάχη. Ο δε Κόνραντ κινήθηκε προς την Πόλη και έφτασε έξω από τα τείχη στις 10 Σεπτεμβρίου 1147. Ο Γερμανός βασιλιάς στρατοπέδευσε στο εκτός των τειχών ανάκτορο του Φιλοπάτιου το οποίο οι άνδρες του λεηλάτησαν ολοσχερώς. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.gr