Τι κι αν η Ελλάδα κρατά τα κλειδιά της Μεσογείου; Θέλουν να της τα πάρουν

ΔΕΝ ΠΑΝΕ καλά τά πράγματα. «Διπλωματικῶς» δέν πᾶνε. Γιατί στρατιωτικῶς ξέρουμε! Ἡ αἴσθησή μου εἶναι ὅτι πᾶνε νά μᾶς τυλίξουν σέ μιά κόλλα χαρτί. Καί μάλιστα μέσα στό προνομιακό μας γήπεδο. Τό γήπεδο τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Δεῖτε: Τό Ἰσραήλ στήν δήλωσή του γιά τίς θαλάσσιες ζῶνες τονίζει ὅτι ζητᾶ τόν σεβασμό τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων ΟΛΩΝ τῶν κρατῶν …«σύμφωνα μέ τό ἐθιμικό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θαλάσσης». Προσοχή, τό ἐθιμικό δίκαιο εἶναι μία πηγή μόνον τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Δέν εἶναι ὅλο τό Διεθνές Δίκαιο. Πηγή εἶναι καί οἱ Διεθνεῖς Συμφωνίες, Πολυμερεῖς ἤ Διμερεῖς, ὅπως ἡ Σύμβαση γιά τό Δίκαιο τῆς Θάλασσας τοῦ Μοντέγκο Μπαίυ. Ἀλλά αὐτήν τήν ξέχασε τό Ἰσραήλ στήν δήλωσή του. Μόνο τό «ἐθιμικό» δίκαιο ἀναφέρει.

ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ

Ἡ Αἴγυπτος ὅπως ἀποκαλύψαμε χθές καί ἐπιβεβαιωνόμαστε πλήρως δέν ἀναγνωρίζει ὑφαλοκρηπῖδα καί ΑΟΖ στά μεγάλα κατοικημένα νησιά. Οἱ πληροφορίες ἔγιναν χθές πιό συγκεκριμένες ἀπό τήν Κύρα Ἀδάμ: Τό Κάιρο ἀναγνωρίζει 0% ἐπήρεια στό Καστελλόριζο, 10% στήν Κάρπαθο καί 20% στήν Κρήτη. Ψυχρολουσία! Οἱ Τοῦρκοι διά τῆς συνεντεύξεως τοῦ πρεσβευτῆ τους στήν Ἀθήνα ἐπινοοῦν ἕναν δικό τους ὁρισμό τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Σύμφωνα μέ τόν κύριο Ὀζουγκέργκιν « οἱ θέσεις μας στά θέματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας πάντα λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τίς βασικές ἀρχές τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας ὅπως καί τίς πολυάριθμες πρακτικές καί ἀποφάσεις δικαστηρίων πού μαζί δημιουργοῦν νομολογία καί ὡς τέτοιες συγκροτοῦν τό Διεθνές Δίκαιο».

Καί γιά νά εἶναι ξεκάθαρες οἱ προθέσεις του ὁ κύριος πρέσβυς παραπέμπει «στήν ὁριοθέτηση στόν κόλπο τοῦ Μαίην ἀνάμεσα στίς ΗΠΑ καί στόν Καναδᾶ», στήν ὁριοθέτηση τῆς Μάγχης καί στήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν μεταξύ Οὐκρανίας καί Ρουμανίας στήν Μαύρη Θάλασσα (νῆσος τῶν Ὄφεων). Λεπτομέρεια νούμερο ἕνα: ὁ πρέσβυς μέ τόν ὅρο «πρακτικές» παραπέμπει στό ἐθιμικό διεθνές δίκαιο. Ὅπως τό Ἰσραήλ. Λεπτομέρεια νούμερο δύο: ὁ πρέσβυς παραπέμπει σέ ἀποφάσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τήν δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ἡ χώρα του δέν ἀναγνωρίζει. Λεπτομέρεια νούμερο τρία: ΗΠΑ καί Τουρκία δέν ἔχουν κυρώσει τήν Σύμβαση γιά τό Δίκαιο τῆς Θάλασσας τοῦ 1982. Ἀλλά ὁ κύριος πρέσβυς μᾶς παραδίδει μαθήματα διεθνοῦς δικαίου!

Ἡ Ἰταλία μέ τήν σειρά της ὑπέγραψε μαζί μας μία σημαντική συμφωνία πού μᾶς ἀναγνωρίζει τό δικαίωμα ἐπέκτασης τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 12 μίλια. Ἀλλά οἱ Τοῦρκοι προσπαθοῦν νά ἐκμεταλλευτοῦν τήν μειωμένη ἐπήρεια πού δίδει κα αὐτούς σέ ὁρισμένα νησιά ἡ συμφωνία Ἑλλάδος – Ἰταλίας μέ μία νέα θεωρία Ὀζουγκέργκιν. Ἡ ὁποία λέει ὅτι «ἡ συμφωνία ἀποτελεῖ μιά περαιτέρω ἀπόδειξη ὅτι τό Διεθνές Δίκαιο δέν ἀποτελεῖται ἁπλά ἀπό τήν χάραξη μέσων γραμμῶν, μέ τήν ἀπόδοση πλήρους ἐπήρειας στά νησιά ἀγνοώντας ὅλους τούς ὑπόλοιπους παράγοντες.»

(Τό ἡμέτερο ΥΠΕΞ διακηρύσσει πάντως ὅτι ὅλο τό νησιωτικό σύμπλεγμα ἀπώλεσε ἐπήρεια μόλις 1,8%.) Οἱ ΗΠΑ, τέλος, ἀκολουθοῦν μία ἐπαμφοτερίζουσα στάση. Διακηρύσσουν ὅτι τά νησιά ἔχουν πλήρη δικαιώματα μέ τήν φράση «full effect». Ὡστόσο, ἡ λέξη «Καστελλόριζο» διεγράφη ἀπό τήν πρώτη ἀπομαγνητοφώνηση συνέντευξης τοῦ κυρίου πρέσβεως σέ πρόσφατο «Φόρουμ». Γιά τήν ΕΕ δέν συζητῶ κἄν. Πόντιος Πιλᾶτος.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ