Τη γαλλική Dassault Systèmes επέλεξε η τουρκική ΤΑΙ για τη σχεδίαση του TF-X

Στην γαλλική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Dassault Systèmes απευθύνθηκε η τουρκική κρατική εταιρεία ΤΑΙ για την ανάπτυξη του νέου μαχητικού της Τουρκικής Αεροπορίας στο πλαίσιο του προγράμματος TF-X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤΑΙ η απόφαση της εταιρείας βασίστηκε στην εκτεταμένη αξιολόγηση όπου η ΤΑΙ πραγματοποίησε στην διεθνή αγορά. Σημαντικό ρόλο για την επιλογή της συγκεκριμένη γαλλική εταιρείας έχει και η 30ετή εμπειρία της Dassault Systèmes, η οποία θα χρησιμοποιήσει για τη σχεδίαση του τουρκικού αεροσκάφους το πρόγραμμα 3DEXPERIENCE.

Μέσα από την αξιοποίηση της παραπάνω σχεδιαστικής πλατφόρμας οι μηχανικοί της ΤΑΙ και οι συνεργάτες της τουρκικής εταιρείας θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία, ενώ η επιλογή του προγράμματος 3DEXPERIENCE θα επιταχύνει την σχεδίαση και ανάπτυξη του νέου εκπαιδευτικού κατά 50%.

Το νέο τουρκικό αεροσκάφος θα ενσωματώνει σχεδιαστικά την τεχνολογία stealth και σύνθετα υλικά. Αν και το αεροσκάφος θα είναι πρωτίστως εκπαιδευτικό η σχεδίαση του προβλέπει την δυνατότητα του να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές αεράμυνας και κρούσης.