Θράκη 1949: Ο Ελληνικός Στρατός αντέχει, η Ελληνική Βασιλική Αεροπορία σώζει

Η μάχη των Μεταξάδων δεν ήταν παρά ένας σοβαρός αντιπερισπασμός που εκτέλεσαν τα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) στη Θράκη για να προσελκύσουν τμήματα του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) στην περιοχή. Η μάχη στο μικρό χωριό του Έβρου αποτέλεσε την τελευταία απόπειρα του ΔΣΕ να επιχειρήσει εκτός των οχυρωμένων συγκροτημάτων στο Γράμμο και το Βίτσι.

Για την πραγματοποίηση της επιχείρησης συγκεντρώθηκαν τμήματα δυνάμεως 800 περίπου μαχητών, μετά βαρέως οπλισμού, τα οποία από το εσπέρας της 14ης Μαΐου είχαν καταλάβει αιφνιδιαστικά και ισχυρώς την γραμμή των υψωμάτων γύρω από το χωριά Μεταξάδες, Παλιούρι, Αβδέλλα και Πόλια. Οι μισοί αναπτύχθηκαν με σκοπό να επιτεθούν στα χωρά και ιδίως στους Μεταξάδες, ενώ οι άλλοι μισοί ανέλαβαν αποστολές κάλυψης της επιχείρησης και την διενέργεια αποκοπών.

Την όλη περιοχή κάλυπτε ένας λόχος ανιχνευτών με δύναμη μόλις δύο αξιωματικών και 32 ανδρών. Επικεφαλής του λόχου ήταν ο έφεδρος υπολοχαγός Λάλος. Η δε παρουσία των ανταρτικών τμημάτων στην περιοχή υποχρέωσε τους κατοίκους των αναφερομένων χωριών και τα εγκαταλείψουν και να καταφύγουν στην προστασία του σημείου στηρίγματος του λόχου, σε ένα χαμηλό γήλοφο, νότια του χωριού Μεταξάδες.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν εκεί περισσότεροι από 800 κάτοικοι των γύρω χωριών εκεί, από τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία ήταν άμαχοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά. Ο λόφος ήταν δε εντελώς άνυδρος. Ο διοικητής του λόχου πάντως ανέφερε, μέσω ασυρμάτου, ότι το ηθικό του ιδίου και των ανδρών του ήταν υψηλότατο και ανέμενε την επίθεση του ΔΣΕ με θάρρος. Διαβάστε την συνέχεια στο History-point.gr