ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τέλος η γραφειοκρατία, αλλά και η ταλαιπωρία, το χάσιμο χρόνου κι ενέργειας για τους πολίτες,...

Στην παραγωγική λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος που θα αποτελέσει τομή για...