Σωληνουργεία Κορίνθου

Σύμβαση από την Anglo American Sur, για την κατασκευή και την προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο...

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική της Cenergy Holdings, ανέλαβε τη σύμβαση προμήθειας για έργο...

Σε ανάθεση έργου 150 χιλιομέτρων αγωγού φυσικού αερίου στην Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική...