Σωληνουργεία Κορίνθου

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων και η Σωληνουργεία Κορίνθου (CPW) προχώρησαν σήμερα...

Την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την απόκτηση...

Δοκιμές για μεταφορά υδρογόνου μέσω των υφιστάμενων και νέων αγωγών μεταφοράς φυσικού...

Σύμβαση από την Anglo American Sur, για την κατασκευή και την προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο...

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική της Cenergy Holdings, ανέλαβε τη σύμβαση προμήθειας για έργο...

Σε ανάθεση έργου 150 χιλιομέτρων αγωγού φυσικού αερίου στην Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική...