ΡΩΣΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Η Ρωσία θα απελάσει τρεις Σλοβάκους διπλωμάτες απαντώντας με τον τρόπο αυτό σε αντίστοιχη...

Η Σλοβακία απέλασε τρεις Ρώσους διπλωμάτες για “ένα σοβαρό έγκλημα”, ενώ τα τοπικά...