Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ)

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε, παρουσία της Αυτού Εξοχότης του Προέδρου της...

Μικτές αεροπορικές επιχειρήσεις που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων και εκκένωση απωλειών...