ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον γλωσσικό και πολιτισμικό εμπλουτισμό των ευρωπαϊκών...

Με πανηγυρική δοξολογία στον Ελληνοορθόδοξο καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας στη Βιέννη...