ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΑ

Τη στήριξη της Κίνας στην ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής...

Με το ποσό των 30.000 ευρώ συμβάλλει στη δημιουργία του «Πάρκου της Κίνας» στην πόλη μας...