ΗΠΑ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η Βόρεια Μακεδονία είναι και επισήμως από σήμερα το 30ό μέλος του ΝΑΤΟ και την ένταξή της...

Μέρος των ρωσικών πολεμικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τον Στρατό των Σκοπίων...

Με συντριπτική πλειοψηφία πέρασε το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ...