ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η 24η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία...

Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και συναίνεσαν...

Ολοκληρώθηκε η 15η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία...