ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

Άμεσες μειώσεις φόρων, μέσω στοχευμένων κινήσεων, αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση...

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται δικά της μοντέλα βιωσιμότητας χρέους προκειμένου εντός του...

Ελάφρυνση της φορολογίας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κίνητρα για προσέλκυση ξένων...

Αυξήσεις στις καθαρές τους αποδοχές αναµένεται να δουν από το νέο έτος εκατοµµύρια µισθωτοί...

Νέο τοπίο δημιουργείται από το 2020 στη φορολογία με ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους,...

Έκπτωση φόρου που θα αγγίζει το 40 τοις εκατό θα έχουν οι πολίτες που θα προβούν σε δαπάνες...