ΕΛΛΑΔΑ UAV

Σε δύο τουλάχιστον από τα προγενέστερα αφιερώματά μας στα UAV και τα UCAV και στις εξελίξεις...

Με δεδομένο το ότι ο Ελληνικός Στρατός αξιοποίησε πρώτος επιχειρησιακά ολοκληρωμένα...

Το τελευταίο διάστημα, και όταν λέμε «τελευταίο» εννοούμε από την ημέρα της αρχικής απόπειρας...