ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η ελάττωση των αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2 στον ορό σε ασθενών, έπειτα από λοίμωξη...

Σε εξέλιξη βρίσκεται, από τις 28 Απριλίου, πολυκεντρική μελέτη φάσης 2, που αφορά τη χορήγηση...

Σε δύο ασθενείς με Covid-19 που πληρούσαν συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια, ξεκίνησε η...