ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΥΦΕΚΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ

Στις 23 Ιουλίου η ΓΔΑΕΕ προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά ποιοτικής...

Διαγωνισμό για την προμήθεια τυφεκίων ελευθέρων σκοπευτών προκηρύσσει το υπουργείο...