ΔΕΠΑ GAZPROM

Το δυνατό χαρτί που έχει η ΔΕΠΑ, δηλαδή τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας αερίου αγωγού,...

Χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου που προμηθεύεται μέσω του αγωγού φέρεται να ζήτησε...