Ανατολική Θράκη

Χωρικοί από το Κεμάλκιοϊ, που είναι ένα από τα συνοριακά χωριά της Αδριανούπολης κοντά...

Την ικανοποίησή τους για την δυνατότητα ύπαρξης πολύ μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου...

Η Krauss – Maffei Wegmann ολοκλήρωσε την κατασκευή των πρώτων μονάδων των τεθωρακισμένων γεφυροφόρων...