Συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα EDIDP

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην ΓΔΑΕΕ συνάντηση του Γενικού Διευθυντή κ. Κυριάκου Κυριακίδη με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γεώργιο Γεωργίου. Κατά τη συνάντηση υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ των δύο Υπουργείων Άμυνας, με αντικείμενο τη συνεργασία για την από κοινού υποστήριξη προγραμμάτων ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με σκοπό την ενίσχυση της αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης των δύο χωρών.

Η επιδίωξη εξασφάλισης της εν λόγω χρηματοδότησης, για πρώτη φορά στη Ευρώπη, άπτεται του πλαισίου του νέου Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (EDIDP) 2019-20, ως προπαρασκευαστικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) από το 2021 και έπειτα. Αφορά σε προτάσεις έργων που θα υποβληθούν από κοινοπραξίες ευρωπαϊκών οντοτήτων με την υποστήριξη Κρατών-Μελών και τα οποία τελικά θα επιλεγούν για χρηματοδότηση μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.