SUNLIGHT: Εκτόξευση της έρευνας! Οι μπαταρίες λιθίου είναι το μέλλον

Επένδυση ύψους 105 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέου κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη ανακοίνωσε σήμερα η SUNLIGHT. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία του Ομίλου Olympia εξασφάλισε για την επένδυση αυτή σημαντική κρατική επιχορήγηση ύψους 49,9 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΓΗ: NEW MONEY

Όπως έγινε γνωστό σε διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Γιάννη Τσακίρη, του Εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου Olympia, κ. Γιάννη Καραγιάννη και του Διευθύνοντος Συμβούλου της SUNLIGHT, κ. Λάμπρου Μπίσαλα, το ερευνητικό έργο της SUNLIGHT περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή πρόταση EuBatIn (European Battery Innovation) που διαμορφώθηκε έτσι ώστε να αποτελεί ένα «Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (“Important Project of Common European Interest” – IPCEI).

Προς την κατεύθυνση αυτή ανακοινώθηκε πως σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία κοινοποίησης του ερευνητικού έργου της SUNLIGHT, στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης.

Οι λεπτομέρειες του έργου
Αναλυτικά, όπως έγινε γνωστό το συνολικό κόστος του ερευνητικού έργου της SUNLIGHT ανέρχεται σε 105,26 εκατ. ευρώ και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πρόκειται να καλυφθεί σημαντικό τμήμα του κόστους του έργου που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του κενού χρηματοδότησης (funding gap) και ανέρχεται στα 49,9 εκατ. ευρώ. Η SUNLIGHT θα καλύψει με ίδια κεφάλαια τα υπόλοιπα 55,26 εκατ. ευρώ του κόστους του έργου.

Όπως ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας, η SUNLIGHT η πρώτη ελληνική εταιρεία που συμμετέχει σε συνεργασία εταιρειών που διαμορφώνουν κοινή πρόταση με τη μορφή IPCEI και όπως προβλέπεται, στο πλαίσιο του IPCEI κάθε συμμετέχουσα εταιρεία λαμβάνει κρατική ενίσχυση από τη χώρα προέλευσής της.

Η SUNLIGHT, στο πλαίσιο του έργου, θα επενδύσει στην Ελλάδα με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προκειμένου να προχωρήσει σε δοκιμαστική παραγωγή καινοτόμων στοιχείων λιθίου (First Industrial Deployment – FID) με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συστημάτων μπαταριών βιομηχανικής χρήσης.

Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης θα εστιάζει σε τεχνολογίες μπαταριών λιθίου που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον μιας πιο «φιλικής ενέργειας». Οι τομείς όπου η SUNLIGHT θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον είναι οι εφαρμογές για αυτοματοποιημένα οχήματα (Automated Guided Vehicles -AGVs), οι μπαταρίες για ηλεκτρικά λεωφορεία πόλεων, οι μπαταρίες για τη ναυτιλία και τα «έξυπνα» συστήματα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σημειώνεται πως η επιχορήγηση θα δοθεί από την Ελληνική κυβέρνηση μέσω του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Οι φάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης και πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ 2021-2025. Τα κυριότερα σημεία του έργου είναι:

*Δυνατότητα παραγωγής έως και 1,1 GWh κυψελών λιθίου (κατά τη μαζική παραγωγή)
*Δυνατότητα παραγωγής έως και 1,1 GWh μπαταριών λιθίου (κατά τη μαζική παραγωγή)
*Εστίαση στις εφαρμογές Μεταφορών, Αποθήκευσης Ενέργειας και Ναυτιλίας

*Ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων και πράσινων κυψελών μπαταρίας για εφαρμογές βαρέως τύπου βάσει υλικού ανοδίου LTO
*Ανάπτυξη μιας ευέλικτης έννοιας μονάδας και ενός self-learning ευέλικτου BMS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους κυψελών και μεγεθών μονάδας.

*Δημιουργία νέων συνεργασιών με ευρωπαϊκές εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
*Ανάδειξη του σημαντικού ρόλου μιας ελληνικής εταιρείας στην αναπτυσσόμενη, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας» στον τομέα των μπαταριών.

Σημαντικό στοιχείο της νέας επένδυσης είναι η συμβολή στη δημιουργία 800-1.500 έμμεσων και άμεσων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, η δημιουργία πάνω από 200 νέων άμεσων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα (160 στη SUNLIGHT και 40 σε συνεργαζόμενες εταιρείες), καθώς και 30 θέσεις εργασίας στις θυγατρικές της SUNLIGHT στη Γερμανία, Ιταλία και Αμερική, που θα περιλαμβάνουν επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου γνώσεων και εξειδίκευσης. Παράλληλα προβλέπεται συνεργασία με ΑΕΙ καθώς και χρηματοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών ερευνητών.

Η βιομηχανία στο προσκήνιο της Πράσινης Συμφωνίας

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), η ΕΕ θέτει στον σχεδιασμό της τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, γεγονός που απαιτεί την περαιτέρω απανθρακοποίηση και την ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.

Με το Green Deal αναγνωρίζεται ότι η προώθηση νέων μορφών συνεργασίας στη βιομηχανία και των επενδύσεων σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Green Deal. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο δράσης για τις μπαταρίες και να στηρίζει την «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Μπαταρίες».

Ως μία δυναμική εταιρεία τεχνολογίας στην παραγωγή μπαταριών για τη διεθνή αγορά αποθήκευσης ενέργειας, η SUNLIGHT επιδιώκει τη μεταμόρφωσή της στα νέα δεδομένα της αγοράς και την ανάπτυξή της με έμφαση σε φιλικές προς το περιβάλλον μορφές χρήσης και αποθήκευσης της ενέργειας.

Επιπλέον, το έργο συμβαδίζει με τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, στο πλαίσιο του οποίου υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος της ανάπτυξης νέων συστημάτων μπαταριών με βάση καινοτόμες μεθόδους.

Ειδικότερα, η εθνική πολιτική για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας που αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προωθεί, μεταξύ άλλων: α) την ανάπτυξη μπαταριών λιθίου υψηλής τάσης 4,5-5V για εφαρμογές στην ηλεκτροκίνηση οχημάτων, β) τεχνολογίες μπαταρίας για την ηλεκτροκίνηση, γ) ανακύκλωση μπαταριών λιθίου, δ) ενίσχυση της ανάπτυξης εξοπλισμού παραγωγής κυψελών και μπαταριών.

Όπως τόνισαν οι επικεφαλής της εταιρείας “για τη SUNLIGHT το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Κεφαλαιοποιώντας 12 χρόνια συνεχούς έρευνας, η SUNLIGHT συνεχίζει να καινοτομεί και να αναπτύσσεται εστιάζοντας στην τεχνολογία λιθίου. Η εταιρεία αναζητά ευκαιρίες για να ενισχύσει το όραμά της για να οδηγήσει το μέλλον της ενέργειας μέσω καινοτόμων λύσεων μπαταρίας. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτηρίζουν τον εξηλεκτρισμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας των μπαταριών ως μια νέα βιομηχανική επανάσταση”.

Τέλος, σημειώθηκε ότι ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη συμβολή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA) και στην απασχόληση από ό,τι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., ενώ είναι έτοιμος να αναπτυχθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια λόγω πολλών σημαντικών παραγόντων.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα να απομακρυνθεί πλήρως από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια, χρησιμοποιώντας μόνο ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική ενέργεια.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η επιτυχής εκπροσώπηση της χώρας μας, χάρη στις καίριες και συντονισμένες ενέργειες υποστήριξης της SUNLIGHT από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική βιομηχανία στο στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρώπης για ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό “οικοσύστημα” μπαταριών.

»Η συγχρηματοδότηση της εταιρείας από πόρους του ΕΣΠΑ για την επίτευξη του φιλόδοξου και σημαντικού αυτού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ερευνητικού έργου αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ενίσχυση των καινοτόμων δράσεων έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα μας, με στόχο την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Ο κ. Λάμπρος Μπίσαλας, CEO της SUNLIGHT, δήλωσε: «Επενδύουμε 105 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, με ένα νέο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε δοκιμαστική παραγωγή καινοτόμων στοιχείων λιθίου (FID), με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

»Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 47% ενισχύει πολύ το έργο μας που αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 200 άμεσες νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να επηρεάσει περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

»Οι τομείς όπου η SUNLIGHT διαδραματίζει ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι στις μπαταρίες για ηλεκτρικά βιομηχανικά οχήματα, αυτόνομα οχήματα (Automated Guided Vehicles – AGVs), στην αποθήκευση ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε εφαρμογές που πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον, όπως μπαταρίες για πλοία κ.λπ.».