Σε φάση υλοποίησης η επένδυση του FSRU στην Αλεξανδρούπολη

Στην επόμενη και πλέον καθοριστική της φάση περνά η επένδυση του FSRU στην Αλεξανδρούπολη ύψους περί τα 400 εκατ. ευρώ, έχοντας ολοκληρώσει τον μεγάλο κύκλο της διεύρυνσης της μετοχικής της βάσης, με την εκχώρηση πρόσφατα του 20% στη ΔΕΠΑ και ισόποσου ποσοστού στην Βουλγαρική BULGARTRANSGAZ. Tα υπόλοιπα ποσοστά ελέγχουν ο όμιλος Κοπελούζου μέσω της Gastrade και η GasLogτου κ. Πίτερ Λιβανού.

Της Μαριάννας Τζάννε
ΠΗΓΗ: New Money

Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται η δέσμευση χωρητικότητας από τους ενδιαφερόμενους, με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών να έχει καθοριστεί για τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον κατά την πρώτη φάση του Market Test δικαιούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές στη Gastrade. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν τους όρους βάσει των οποίων νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του MarketTest.

Στην πρώτη φάση, είκοσι εταιρείες υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συνολική δυναμικότητα αεριοποίησης στην πλωτή μονάδα και παράδοσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) της τάξης των 12,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) ανά έτος. Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπερκάλυψαν την τεχνική δυναμικότητα του έργου το οποίο έχει σχεδιασθεί για 5,5 bcm ανά έτος.

Η Gastrade αναμένει την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών προμήθειας φυσικού αερίου, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, άλλων τελικών καταναλωτών, εταιρειών διανομής αερίου και εμπόρων (traders).

Μετά τη διαδικασία για την κατανομή δυναμικότητας, η οποία επιβλέπεται από την ΡΑΕ, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υπογράψουν προκαταρτικές συμφωνίες δέσμευσης δυναμικότητας σύμφωνα με εγκεκριμένο από την ΡΑΕ πρότυπο.

H GASTRADE, η εταιρεία που αναπτύσσει τον Τερματικό Σταθμό LNGΑλεξανδρούπολης, ανακοίνωσε χθες ότι περνά στην  δεύτερη φάση του Market Test σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) «Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαχείριση και την κατανομή δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.

Το έργο έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια νέα πύλη προμήθειας φυσικού αερίου για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να προσφέρει στην περιφέρεια ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποίηση των οδών και των πηγών προμήθειας, ευελιξία τιμών και ισχυρότερο ανταγωνισμό.

Προβλέπεται μάλιστα να καλύψει την αυξανόμενη μεσο- και μακροπρόθεσμη ζήτηση φυσικού αερίου στην περιοχή ενώ θα προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στο LNG και θα ενισχύσει τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιφερειακή αγορά.

Για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τις υπόλοιπες αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Έργο θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του υπό κατασκευή Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας και μέσω των άλλων υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων αγωγών στην περιοχή.

Το έργο αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) για την παραλαβή, αποθήκευση και αεριοποίηση του LNG η οποία θα βρίσκεται μόνιμα αγκυροβολημένη 17,6χλμ από την Αλεξανδρούπολη και από ένα αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω του οποίου το αέριο θα παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ και στη συνέχεια στους τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, την Τουρκία μέχρι και την Μολδαβία, την Ουκρανία και την Ουγγαρία.

Το FSRU θα έχει ονομαστική δυναμικότητα αεριοποίησης και παροχής 5,5 bcm φυσικού αερίου ανά έτος και τεχνική δυναμικότητα αιχμής ύψους 22,8 εκ. κυβικών μέτρων ανά ημέρα.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας προγραμματίζεται για το 3ο τρίμηνο του 2022. Το FSRU έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πλήρως αδειοδοτημένο.