Σχολείο Διακλαδικής Επιχειρησιακής Σχεδίασης από τη Σχολή Πολέμου (ΦΩΤΟ)

To χρονικό διάστημα από 14 έως 18 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) το Σχολείο Διακλαδικής Επιχειρησιακής Σχεδίασης (Joint Operations Planning Course – JOPC), υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΓΕΕΘΑ.

Σκοπός της εκπαιδεύσεως ήταν η εμβάθυνση επί των αρχών της επιχειρησιακής σχεδίασης και της διεξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη βρετανική και ελληνική προσέγγιση (στη βιβλιογραφία του ΝΑΤΟ). Στο εν λόγω Σχολείο συμμετείχαν 35 Αξιωματικοί από Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία.