Προκηρύχθηκε ο mega-διαγωνισμός για τον αγωγό EastMed με κόστος 2,4 δισ. ευρώ

Πρόσκληση για αιτήματα συμμετοχής σε ανταγωνιστικό διάλογο κατά τον οποίο δύο επιλεγμένοι υποψήφιοι θα εκτελέσουν τις πρόδρομες προπαρασκευαστικές δραστηριότητες -ταυτόχρονα με το FEED- εξέδωσε o IGI Poseidon, φορέας υλοποίησης του ενεργειακού project που αφορά στην ανάπτυξη του αγωγού EastMed. Το κόστος των σχετικών έργων που περιγράφονται στη σύμβαση αγγίζουν τα 2,4 δισ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 2,97 δισ. ευρώ).

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στο λεπτομερή μηχανικό σχεδιασμό, την προμήθεια (συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων), την κατασκευή και κατασκευή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και το pre-commissioning (EPCI) των υπεράκτιων τμημάτων του αγωγού, που θα κάνει πραγματικότητα τη μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα στη λεκάνη της Λεβαντίνης (Νοτιοανατολική Μεσόγειος) στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, μέσω της Ελλάδας.

Το συνολικό μήκος των τεσσάρων υπεράκτιων τμημάτων που αναφέρονται στην προκήρυξη ανέρχεται σε 1.470 χλμ., τα οποία θα τοποθετηθούν σε βάθη που αγγίξουν ακόμη και τα 3.000 μέτρα (στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης).

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την πρώτη φάση του EastMed που έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά 10 δισ. κ.μ./έτος (11 δισ. κ.μ./έτος από το κοίτασμα στη λεκάνη της Λεβαντίνης μέχρι την Κύπρο, η οποία θα απορροφά 1 δισ. κ.μ. για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών).

Όπως αναφέρεται, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτής της πρώτης φάσης λαμβάνει υπόψιν όλες τις δραστηριότητες μηχανικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών προ-επενδύσεων, προκειμένου να επιτραπεί μία πιθανή αύξηση της δυναμικότητας του αγωγού στα 20 δισ. κ.μ./έτος σε μεταγενέστερη φάση.

Το κολοσσιαίο έργο του αγωγού EastMed βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση ανάπτυξης του FEED. Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γραφτεί πρόσφατα στο ypodomes.com, σε ό,τι αφορά την καθαρά κατασκευαστική-επιχειρηματική πτυχή του EastMed, αυτό το διάστημα «τρέχουν» από τη ΔΕΠΑ κάποιες από τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τις μελέτες σκοπιμότητας, όπου έχουν κατατεθεί προτάσεις όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις -και την τεχνική βοήθεια που απαιτείται σε αυτό το επίπεδο- σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και η στρατηγική μελέτη σκοπιμότητας.

Στις εκκρεμότητες συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση λεπτομερών υποθαλάσσιων ερευνών (σ.σ. Detailed Marine Survey, για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάθεση προσφορών), η αποκρυστάλλωση του ρυθμιστικού-αδειοδοτικού πλαισίου και η εξεύρεση ενός συμφέροντος χρηματοοικονομικού μοντέλου.

Οι τρέχουσες μελέτες (οι οποίες αφορούν στο κατασκευαστικό, το περιβαλλοντικό και το αδειοδοτικό κομμάτι τόσο στο offshore όσο και στο onshore τμήμα του αγωγού), τοποθετούνται μεταξύ των βασικών και των αναλυτικών μελετών, τις οποίες θα αναλάβει μετέπειτα ο κατασκευαστής.