Πανεπιστήμιο Πατρών, βάση Δεδομένων “Σμινθεύς”! Αξιέπαινη προσπάθεια

Το Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της Βάσης Δεδομένων “Σμινθεύς” στον ιστοχώρο http://www.smintheus.org/web/index.php. Σμινθεύς είναι η επωνυμία του θεού Απόλλωνα που αφορούσε την ιδιότητά του να προκαλεί λοιμούς και να επιφέρει αιφνίδιο θάνατο και εμφανίζεται στα Ομηρικά Έπη.

Η βάση δεδομένων απευθύνεται σε όλους τους ενασχολούμενους με, επηρεαζόμενους από ή ενδιαφερόμενους για ζητήματα Βιοασφάλειας και προσδίδει μια ταχεία εικόνα των βιοπαραγόντων (μικροοργανισμοί και ενεργά μόρια/τοξίνες) των οποίων η κατοχή, διακίνηση και χρήση για ερευνητικούς και άλλους σύννομους σκοπούς ελέγχεται περιοριστικά βάσει των Αμερικανικών εποπτικών δομών Δημόσιας Υγείας και Γεωργίας.

Σκοπός της Βάσης Δεδομένων «Σμινθεύς» είναι η ταχεία διαπίστωση του κανονιστικού καθεστώτος ενός παράγοντα, ιατρικής ή γεωπονικής σημασίας, με τον χαρακτηρισμό του ως ελεγχόμενου, πρώην ελεγχόμενου ή εξαιρετέου βάσει της έκδοσης “HHS and USDA select agents and toxins list” ώστε να εξάγονται ασφαλή και έγκυρα συμπεράσματα σε διοικητικό, πληροφοριακό, οικονομικό ή άλλο επίπεδο εφαρμογών και να λαμβάνεται η δέουσα μέριμνα ή/και να υποβοηθείται η λήψη αποφάσεων.

Για το λόγο αυτό ενυπάρχουν χαρακτηριστικά φιλικότητας προς το χρήστη, όπως η αναφορά των επιπέδων βιοασφάλειας των μικροοργανισμών και οι αδρές τεχνολογίες διάγνωσης/ταυτοποίησης ενός εκάστου. Η βάση είναι ανοικτής πρόσβασης όσον αφορά την περιήγηση και ενσωματώνει βασικά χαρακτηριστικά ώστε η χρήση της να είναι ταχεία, εύκολη και συμβατή με περιοριστικές καταστάσεις όσον αφορά υπολογιστική ισχύ, ενεργειακές απαιτήσεις και απαιτήσει σήματος διαδικτυακής πρόσβασης.