ΠΑ: Ποια η σχεδόν αυτονόητη αλλαγή στην Αεροπορία, για την οποία όλοι αδιαφορούν;

Η οικονομική αδυναμία της χώρας που περιορίζει δραματικά τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για την Εθνική Άμυνα επιβάλλει την υιοθέτηση ριζοσπαστικών λύσεων στην οργάνωση της Πολεμικής Αεροπορίας με διττό σκοπό: αφενός τη μείωση του λειτουργικού κόστους που αφορά αποστολές άλλες πλην της κύριας και αφετέρου την ενίσχυση σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους των δυνάμεων που επιτελούν την κύρια αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Γράφει ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), «η αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) είναι η άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμός, εκπαίδευση, αξιολόγηση και προπαρασκευή του προσωπικού της με σκοπό την ανάπτυξη αεροπορικής ισχύος, ικανής να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα, πρωταρχικά μέσω της «ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ» και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό να διεξάγει άμεσα εντατικές και παρατεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις για την απόκτηση και διατήρηση του μέγιστου δυνατού βαθμού αεροπορικού ελέγχου, να διασφαλίσει την αεράμυνα της χώρας, να παρέξει αεροπορική προστασία και υποστήριξη στις επιχειρήσεις των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και να συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Επιπλέον, η ΠΑ κατά την περίοδο της ειρήνης συμμετέχει:
Στην Πολιτική Σχεδίαση για αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και εκτελεί σημαντικό έργο επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, εκτελώντας:

α. Αποστολές Aεροπυρόσβεσης, συνδράμοντας από αέρος στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Αποστολές Έρευνας – Διάσωσης σε συνεργασία με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
γ. Αποστολές Aεροδιακομιδών ασθενών και μοσχευμάτων επ’ ωφελεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).
δ. Αποστολές απεγκλωβισμού, μεταφοράς υλικών, τροφίμων κ.ά. σε περιπτώσεις φυσικών και άλλου είδους καταστροφών, όπου αυτό απαιτηθεί, στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια αποφάσεων του ΟΗΕ με σκοπό τη συμβολή στη διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας».

Εκ των προαναφερόμενων οι αποστολές Aεροπυρόσβεσης, Έρευνας και Διάσωσης και Aεροδιακομιδών ασθενών απαιτούν τη διάθεση σημαντικών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και θεωρούμε ότι με τις δεδομένες συνθήκες την παρούσα περίοδο θα πρέπει να αφαιρεθούν από την Πολεμική Αεροπορία και να ανατεθούν σε μία νέα κυβερνητική υπηρεσία όπως για παράδειγμα η γαλλική Sécurité Civile (Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises).

Σημειώνεται ότι η Sécurité Civile που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας επιχειρεί τον στόλο των αεροσκαφών αεροπυρόσβεσης, ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης και αεροδιακομιδών. Η Πολεμική Αεροπορία θα διατηρήσει μόνο τις αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (CSAR) και την οργανική Έρευνα & Διάσωση για την υποστήριξη του πτητικού της έργου.

Με την πάροδο των ετών και τον κατάλληλο σχεδιασμό προμήθειας πτητικών μέσων της νέας κυβερνητικής υπηρεσίας (ας την αποκαλέσουμε «Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας»), η Πολεμική Αεροπορία θα μπορεί, εφόσον απαιτηθεί, να ενισχυθεί με μέσα και προσωπικό της νέας υπηρεσίας σε περιόδους κρίσης / πολέμου.

Καθώς η νέα υπηρεσία θα είναι πολιτική, θα μπορεί να εκμεταλλευθεί στο μέγιστο τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προμήθεια μέσων και κατά συνέπεια να απαλλάξει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (λειτουργικό, ανάπτυξης [προμήθειας οπλικών συστημάτων και μέσων]) από κόστη τα οποία τον βαραίνουν σήμερα και θα μπορούν να διατεθούν για την εκτέλεση της κύριας αποστολής.

Φυσικά σε κρίση / πόλεμο η Πολεμική Αεροπορία θα μπορεί να «επιστρατεύει» τα μέσα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για την εκτέλεση των κατάλληλων αποστολών ή την υποστήριξη άλλων.

Επιπρόσθετα η νέα πολιτική υπηρεσία θα εξελιχθεί σε «δεξαμενή» υψηλής εμπειρίας ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού το οποίο εφόσον απαιτηθεί θα λειτουργήσει ως εφεδρεία της Πολεμικής Αεροπορίας σε περίπτωση κρίσης / πολέμου. Μάλιστα η νέα πολιτική υπηρεσία θα επιτρέψει στην Πολεμική Αεροπορία την «παραγωγή» αξιωματικών (πρωτίστως Ιπτάμενων) «πολλαπλών ταχυτήτων».

Για παράδειγμα αξιωματικούς που θα υπηρετούν για 15 έτη στην Πολεμική Αεροπορία ως Ιπτάμενοι και Τεχνικοί στις «μάχιμες» μοίρες και στη συνέχεια θα εντάσσονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ως υψηλής ετοιμότητας εφεδρεία.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η ανωτέρω πρόταση έρχεται αντιμέτωπη με παραδόσεις, συνήθειες και πρακτικές δεκαετιών αλλά δυστυχώς οι καιροί είναι χαλεποί και επιβάλλεται η αποκλειστική επικέντρωση στην κύρια αποστολή του Κλάδου και η εξοικονόμηση πιστώσεων για την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων που απαιτούνται για τη άμεση διεξαγωγή εντατικών και παρατεταμένων αεροπορικών επιχειρήσεων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ικανότητα άμεσης διεξαγωγής εντατικών και παρατεταμένων αεροπορικών επιχειρήσεων, αποτελεί τον πυρήνα της εθνικής αποτροπής.