Ορκίσθηκε ο θαρραλέος νέος Πρόεδρος του Palau!

Την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, ορκίσθηκε ως νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Palau ο κ. Surangel Whipps Jr. Ο κ. Surangel Whipps ο νεώτερος, ηλικίας 52 ετών, διατελέσας δις Γερουσιαστής, εξελέγη εις το Προεδρικόν αξίωμα κατά τις εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν, εις δύο γύρους, κατά τους μήνες Οκτώβριον και Νοέμβριον του παρελθόντος έτους. Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο εκλογικός κύκλος του Palau ακολουθεί το πρότυπον του αντιστοίχου αμερικανικού.

Γράφει ο Δρ. Ηλίας Ηλιόπουλος

Το Palau είναι ένα μικρόν νησιωτικόν, αρχιπελαγικόν κράτος του Δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού, συγκείμενον εκ τριακοσίων σαράντα (340) περίπου κοραλλιογενών και ηφαιστειογενών νήσων, με πληθυσμόν περί τις δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) κατοίκων. Ομού μετά των Ομοσπόνδων Κρατών της Μικρονησίας συναπαρτίζει την δυτική άλυσο των Καρολιγγείων Νήσων (Caroline Islands).

Εις τους εραστές της Ιστορίας τυγχάνει γνωστόν, διότι απετέλεσε, άλλοτε, τμήμα των Ισπανικών Ανατολικών Ινδιών, μέχρι του έτους 1898, οπότε η Ισπανία ηττήθη υπό των Η.Π.Α. κατά τον Πόλεμον των Φιλιππινών, αλλά και διότι ήτο μία εκ των ελαχίστων αποικιών του Δευτέρου Γερμανικού Ράϊχ (Γερμανική Νέα Γουϊνέα), από του έτους 1899 μέχρι τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε ετέθη υπό την Εντολήν (mandat) της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας, δυνάμει αποφάσεως της Κοινωνίας των Εθνών.

U.S. troops of the First Marine Division storm ashore from beached “Alligator” vehicles at Peleliu Island, Palau on Sept. 20, 1944 during World War II. The invasion started Sept. 14. The smoke is from a burning “Alligator.” (AP Photo/Joe Rosenthal)

Ιδιαιτέρως δε οι λάτρεις της Στρατιωτικής και Ναυτικής Ιστορίας γνωρίζουν την μάχην του Peleliu και τις λοιπές αιματηρότατες μάχες της Αμερικανικής Εκστρατείας εις τις Μαριάννες Νήσους, διαρκούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετέπειτα, το αρχιπελαγικόν σύμπλεγμα ετέθη υπό την προστασίαν των Η.Π.Α. Απέκτησε εθνική κυριαρχία μόλις εν έτει 1994, συνάψαν, όμως, συμφωνία ελευθέρας συνδέσεως μετά των Η.Π.Α.

Η εκλογή του κ. Whipps είναι σημαντική, από γεωπολιτικής επόψεως, καθ’ όσον ο νέος Πρόεδρος έχει δεσμευθεί ότι θα αντισταθεί εις πάσαν απόπειραν εκφοβισμού της χώρας του, προερχομένην εκ της Ηπειρωτικής Κίνας («Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας»).

«Αισθανόμεθα ότι ορισμένες μεγάλες χώρες επιδιώκουν να ασκούν bullying εις βάρος μικρών χωρών», εδήλωσε τον παρελθόντα Δεκέμβριον ο κ. Whipps, εξ αφορμής ενός περιστατικού παρανόμου αλιευτικής δραστηριότητος διενεργουμένης υπό σινικού σκάφους εντός των χωρικών υδάτων του Palau. Ο εκλελεγμένος Πρόεδρος απηύθυνε αυστηράν προειδοποίησιν προς το Πεκίνον δηλώσας: «Πρόκειται περί προστασίας των συνόρων μας. Χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα σύνορα άλλων χωρών είναι απαράδεκτες…».

Χαρακτηριστική ήτο και η διακήρυξις του κ. Whipps ότι το Palau θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζει διπλωματικώς την Taiwan και να διατηρεί στενές σχέσεις μετ’ αυτής, εις πείσμα της διαρκώς αυξανομένης οικονομικής και πολιτικής παρουσίας της Ηπειρωτικής Κίνας εις τον Χώρον του Ειρηνικού.

Η γενναία θέσις του Palau υπέρ της Taiwan δεν είναι άνευ κόστους. Το νησιωτικόν κράτος αντιμετωπίζει τις εκ Πεκίνου εκπορευόμενες απόπειρες υπονομεύσεως της παρουσίας του εντός του Ο.Η.Ε. και διαφόρων περιφερειακών Οργανισμών.

Προσέτι, η οικονομία του πλήττεται υπό των μέτρων οικονομικού εκβιασμού, τα οποία έλαβε το Πεκίνον, όπως η απαγόρευσις επισκέψεων Κινέζων τουριστών, καίτοι μάλιστα εις την εν λόγω χώραν δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα κρούσμα της επιδημίας του νέου κορωνοϊού.

Δι’ ο και ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κίνας (Taiwan) Δρ. Joseph Wu απεφάσισε, εις ένδειξιν αναγνωρίσεως της στάσεως του Palau, να παραστεί αυτοπροσώπως εις την τελετήν ορκωμοσίας του νέου Προέδρου, η οποία έλαβε χώραν την 21ην Ιανουαρίου.