Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των UCAS Bayraktar TB2 για το Κατάρ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και οι δοκιμές αποδοχής των αεροχημάτων κρούσης τύπου Bayraktar TB2 που έχει παραγγείλει το Κατάρ στην τουρκική εταιρεία Baykar. Η παραγγελία περιλαμβάνει την κατασκευή έξι αεροχημάτων και τριών σταθμών ελέγχου εδάφους.

Παράλληλα 55 αξιωματικοί του Κατάρ εκπαιδεύτηκαν από την τουρκική εταιρεία και αποφοίτησαν από την σχολή της Baykar. Οι αξιωματικοί αυτοί θα αναλάβουν την πλήρη αξιοποίηση και υποστήριξη της επιχειρησιακής χρήσης των έξι τουρκικής κατασκευής αεροχημάτων κρούσης.