Σημερινές παραβιάσεις των Τούρκων στον ελληνικό εναέριο χώρο

Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε νέες παραβάσεις και παραβιάσεις τουρκικών μαχητικών στον ελληνικό εναέριο χώρο.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 (3x2F16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 8

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 34 (3 από τα F16 και 31 από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.