Οι περιπέτειες της τουρκικής οικονομίας κάθε άλλο παρά τελείωσαν

Τα προβλήματα στην τουρκική οικονομία είναι πολλαπλά. Όμως τρία είναι πρωταρχικής σημασίας: ο περιορισμός (επομένως και η ύπαρξη πόρων για την χρηματοδότηση) των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η αναχρηματοδότηση του βραχυχρόνιου εξωτερικού χρέους και ο περιορισμός του ύψους του πληθωρισμού.

Γράφει ο Κώστας Μελάς
ΠΗΓΗ: SLpress

Και τα τρία συνδέονται με την εξέλιξη της ισοτιμίας του νομίσματος σε σχέση με τα αποθεματικά νομίσματα. Οι σχηματιζόμενες αρνητικές προσδοκίες για την εξέλιξη της ισοτιμίας του νομίσματος –σε αυτό συμβάλλουν παράγοντες που συνδέονται με την γενικότερη οικονομική, πολιτική και γεωπολιτική συμπεριφορά του Ερντογάν– αποτρέπουν την εισροή ξένων κεφαλαίων (αυτόνομων ή δάνειων). Αυτό δυσκολεύει αφάνταστα την χρηματοδότηση των εξωτερικών ελλειμμάτων και την αναχρηματοδότηση του εξωτερικού χρέους.

Αυτό επιφέρει πιέσεις στην αγορά συναλλάγματος με αποτέλεσμα η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος να αυξάνεται έναντι των αποθεματικών νομισμάτων και όχι μόνο. Η συνεχής ισχυρή διολίσθηση του νομίσματος πυροδοτεί τον εισαγόμενο πληθωρισμό συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού δείκτη τιμών καταναλωτή.

Η τελευταία αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Μπορεί βραχυχρόνια να κατάφερε να σταματήσει τη διολίσθηση του τουρκικού νομίσματος (και να μειώσει ελάχιστα την ισοτιμία) αλλά για να έχει μονιμότερη αποτελεσματικότητα θα πρέπει να επιδράσει θετικά στους παράγοντες που δημιουργούν το πρόβλημα.

Δηλαδή, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών έτσι ώστε να αρχίσει πάλι η ροή κεφαλαίων προς την χώρα. Αυτό όμως δεν είναι συνάρτηση μόνο των επιτοκίων. Απαιτεί μεγαλύτερη προσαρμογή… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΠΗΓΗ