Οι δυο προτάσεις της ΕΑΒ που δεν προχώρισαν: Killer drones και μη επανδρωμένα υποβρύχια…

20 Ιουλίου 2012. Πριν από 8 χρόνια ακριβώς. Η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ) αποστέλλει επιστολή στους τότε υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Αμύνης και Ανάπτυξης, με θέμα την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων για την ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

Γράφει ο Σάββας Δ. Βλάσσης
ΠΗΓΗ: ΔΟΥΡΕΙΟΣ

Τον Αύγουστο, η ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ανταποκρίνεται θετικά και συστήνει ομάδα εργασίας για την παραλαβή και επεξεργασία προτάσεων από ελληνικές αμυντικές εταιρείες. Το αίτημα υποβολής προτάσεων κοινοποιείται στην ΕΕΛΕΑΑ, η οποία το διαβιβάζει στα μέλη της.

Τον Οκτώβριο, η ΕΑΒ διαβιβάζει στην ΓΔΑΕΕ έγγραφο στο οποίο παρουσιάζεται πακέτο με συνολικώς 19 προτάσεις αναπτύξεως αμυντικών προϊόντων. Δύο εξ αυτών, αφορούν την “ρομποτικοποίηση του πολέμου”.

Η πρώτη πρόταση με κωδική ονομασία DIVERS, αφορά στολίσκο αυτόνομων μη επανδρωμένων υποβρυχίων οχημάτων για απαγόρευση θαλασσίων περιοχών.

Η δεύτερη πρόταση με κωδική ονομασία ΒΟΡΕΑΔΕΣ, αφορά σμήνος Mini UAV για την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, δηλαδή την μαζική επίθεση για καταστροφή ιπταμένων στόχων σε συγκεκριμένη περιοχή, όπως επί παραδείγματι ελικοπτέρων που εκτελούν αεροκίνηση εχθρικού τμήματος ή και επίθεση μαζική εναντίον χερσαίων στόχων όπως οχήματα, προσωπικό κ.λπ.

Μιλάμε για το 2012. Πριν 8 χρόνια, δεν “υπήρχε” η κατηγορία των λεγομένων “φονικών drone”, παρά ελάχιστα δείγματα μεγαλύτερων διαστάσεων. Πριν 8 χρόνια, δεν είχε καθιερωθεί η έννοια της “σμηνώσεως” (swarm) που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως.

Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι της ΕΑΒ που συνέλαβαν τις συγκεκριμένες ιδέες, δεν προσπαθούσαν να μιμηθούν κάποιο αντίστοιχο σύστημα της διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας που είχε αναπτυχθεί, βρισκόταν σε μαζική παραγωγή και είχε επιτυχή χρήση σε πολεμικές συνθήκες. Οι άνθρωποι της ΕΑΒ είχαν συλλάβει κάποια καλή ιδέα. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ