Οι 800 του Οτράντο… άχρι θανάτου κατά των Τούρκων για πατρίδα & πίστη

Στις 28 Ιουλίου 1480 128 τουρκικά πλοία αγκυροβόλησαν ενώπιον των τειχών της πόλης του Οτράντο (Υδρούς). Από τα πλοία αποβιβάστηκαν 18.000 Τούρκοι υπό την ηγεσία του Γκεντίκ Αχμέτ πασά. Αμέσως οι Τούρκοι άρχισαν σφοδρό κανονιοβολισμό. Η μικρή φρουρά (περίπου 140 άνδρες) και οι περίπου 17.000 κάτοικοι δεν ήταν προετοιμασμένοι.

Εμπρός στην τουρκική ορμή εγκατέλειψαν τα τείχη και αποσύρθηκαν στο φρούριο της πόλης. Οι αμυνόμενοι απέρριψαν δύο προτάσεις των Τούρκων για παράδοση της πόλης και μάλιστα πέταξαν, συμβολικά, τα κλειδιά της πόλης στην θάλασσα. Κατόπιν αυτού οι Τούρκοι ενέτειναν τις προσπάθειές εξαπολύοντας σφοδρό βομβαρδισμό και συνεχείς μικροεπιθέσεις προς καταπόνηση των αμυνόμενων. Τελικά στις 11 Αυγούστου 1480 εξαπολύθηκε γενική επίθεση των Τούρκων. Οι αμυνόμενοι πολέμησαν ηρωικά με πρωτοπόρους τους 50 στρατιώτες που είχαν απομείνει.

Ωστόσο δεν μπορούσαν να αντέξουν. Οι Τούρκοι εισήλθαν στο φρούριο και άρχισαν να σφάζουν. Ο επίσκοπος και διοικητής της φρουράς Στέφανο Αγκρικόλο τους περίμενε ενδεδυμένος με τα άμφιά του και στον Σταυρό στο χέρι μαζί με τον κόμη Φρατζέσκο Λάργκο στην εκκλησία της πόλης. Ο επίσκοπος αποκεφαλίστηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο κόμης πριονίστηκε ζωντανός. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.gr