Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην Ημερίδα της ΓΔΑΕΕ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος συμμετείχε σήμερα σε Ημερίδα με θέμα: «Μη επανδρωμένα Οχήματα (UxV’s), Συστήματα και Τεχνολογίες», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Στην Ημερίδα που οργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ), έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς κι από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Αντικειμενικός σκοπός της Ημερίδας ήταν να διευκολυνθούν επαφές ως βάση περαιτέρω εθνικών συνεργασιών έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα των μη επανδρωμένων οχημάτων. Την Ημερίδα προλόγισαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ Αντιναύαρχος Κυριάκος Κυριακίδης.

Κατά τις εργασίες της Ημερίδας, εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων παρουσίασαν θέματα επιχειρησιακών απαιτήσεων, εν εξελίξει διεθνή προγράμματα, καθώς και θέματα κανονιστικού πλαισίου σχετιζόμενα με το αντικείμενο.

Εκπρόσωποι της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής – ερευνητικής κοινότητας, με συναφή δραστηριότητα και εμπειρία, παρουσίασαν τεχνολογικές δυνατότητες, εξελίξεις και διαπιστώσεις από τη συμμετοχή σε συναφή προγράμματα έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης, ενόψει και των εξελίξεων αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.