Ο Βενιζελικός, αντισημίτης, προδότης φονιάς της Κατοχής… μάστιγα Ελλήνων

Ο Γεώργιος Πούλος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση καθάρματος στη νεότερη ελληνική ιστορία. Ντροπιάζοντας την στολή του Έλληνα αξιωματικού πραγματοποίησε εγκλήματα χειρότερα από αυτά των Γερμανών κατακτητών με τους οποίους συνεργάστηκε. Αξίζει να σημειωθεί ήταν ότι ο Πούλος ήταν φανατικός Βενιζελικός, αντιβασιλικός και φυσικά αντισημίτης. Γεννήθηκε το 1889 στη Ρουμανία από ομογενείς γονείς. Λέγεται πως είχε καταγωγή εκ Ναυπακτείας. Κατετάγη στον Ελληνικό Στρατό και υπηρέτησε στο Όπλο του Μηχανικού. Πολέμησε στη Μικρά Ασία και κατόπιν συμμετείχε στο πραξικόπημα Πάγκαλου στηρίζοντας τη δικτατορία.

Επίσης συμμετείχε στο βενιζελικό πραξικόπημα («κίνημα») του 1935 οπότε και αποτάχθηκε εκ του στρατεύματος. Στη δεκαετία του 1930 ο Πούλος συμμετείχε στη διαβόητη φασιστική, αντισημιτική οργάνωση ΕΕΕ (Εθνική Ένωσις Ελλάς), την οποία στήριζε το βενιζελικό καθεστώς.

Για την ΕΕΕ αναφέρει έκθεση του 1943: «Αναδιοργανώθη υπό του Συντ/ρχου Μηχ/κού Γρηγοράκη και των Αντισυν/ρχου Μηχ/κού Πούλου και του Δικηγόρου Γούλα. Εν τούτοις λόγω προδοσίας κατ’ αυτών υπό της Κυβερνήσεως Τσολάκογλου διότι αρχικώς τα τρία Ε (Ε.Ε.Ε.) οργανώθησαν υπό του Γονατά, δεν επετράπη η ευρυτέρα ανάπτυξις των ίνα μη καταστούν όργανα της Αγγλικής κατασκοπείας της οποίας νυν τοιούτος εθεωρείτο ο Γονατάς.

Διά τούτο με μίαν αφανή κίνησιν, τη ανοχή των Γερμανών, εργάζονται ως πράκτορες τούτων ιδίως ο Πούλος αναλαβών την παρακολούθησιν των Αξιω/κών και των Δημοσίων υπηρεσιών. Επειδή με την κήρυξιν του πολέμου κατά της Ρωσσίας επρόδοσαν τριακοσίους κουμμουνιστάς το Μακεδονικών Γραφείον Κ.Κ.Ε. προέβη εις την δολοφονίαν ενός μέλους του και την ανατίναξιν της οικίας του Πούλου». Διαβάστε την συνέχεια στο History-point.gr