Ο Έλληνας “απόστολος” στη Δύση και τα χρέη της Εσπερίας στην Ελλάδα

Η κατάληψη της Ρόδου, του τελευταίου χριστιανικού προμαχώνα της Ανατολής, αφύπνισε προς στιγμή τον πάπα και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και πάλι στην αφύπνιση αυτή συνέβαλε ένας Έλληνας, ο Ιανός Λάσκαρις, απόγονος των Λασκάριδων, της αυτοκρατορικής οικογενείας της Νικαίας.

Αργότερα ένας άλλος Λάσκαρις θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην πολιορκία της Μάλτας, σώζοντας του ιππότες και ένας απόγονος του έγινε μεγάλος μάγιστρος του τάγματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο λόγος του Λάσκαρη ενώπιον του Γερμανού αυτοκράτορα Καρόλου Ε’ το 1525.

Το παρακάτω απόσπασμα έχει ειδικό βάρος από πολλές απόψεις, κυρίως λόγω των αναγωγών που κάνει ο Λάσκαρις στην παλαιά ελληνική ιστορία, θυμίζοντας στους δυτικούς τι χρωστούσαν –και χρωστούν– στην Ελλάδα, αλλά και καταισχύνοντας τα επιχειρήματα ορισμένων περί των «ανθελλήνων» Βυζαντινών καταστροφέων του ελληνικού πνεύματος.

«Λέγω δε αρχαίαν Ελλάδα εννοώ, ότι λαλώ περί των μεγάλων ανδρών τους οποίους παρήγαγε, και οίτινες εξωκείσαν και καθωράϊσαν τον κόσμο μετά πάσης αρετής και σοφίας. Τούτοι είναι οι ήρωες Ηρακλής, Θησεύς, Ιάσων, και άλλοι όμοιοι αυτοίς…Διαβάστε την συνέχεια στο History-point.gr