Νέοι μπελάδες: Τα κραταιά μαχητικά F-35A Lightning II… κινδυνεύουν από κεραυνούς!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου Defense News, το JPO (Joint Program Office), το Γραφείο Επίβλεψης του προγράμματος F-35, εξέδωσε πρόσφατα οδηγία σύμφωνα με την οποία τα μαχητικά τύπου F-35A Lightning II, δεν θα πρέπει να πετούν σε περιοχές καταιγίδων ή κεραυνών (φορτισμένης ατμόσφαιρας).

Συγκεκριμένα η οδηγία προς όλους τους χρήστες του μαχητικού, κάνει λόγο για πτήση σε απόσταση 25 μιλίων τουλάχιστον από τέτοια φαινόμενα. Από ό,τι έχει γίνει μέχρι τη στιγμή αυτή γνωστό, το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα διαχωρισμού αερίων Onboard Inert Gas Generation System (OBIGGS) του μαχητικού.

Πρόκειται για σύστημα που “τραβά” ατμοσφαιρικό αέρα από την εισαγωγή του κινητήρα διαχωρίζοντας το οξυγόνο και το άζωτο για τους εξής λόγους: Το οξυγόνο προορίζεται για το σύστημα διατήρησης ζωής (Life Support System), δηλαδή με αυτό τροφοδοτείται η μάσκα του χειριστή. Όσο για το άζωτο, μέσω ειδικών σωληνώσεων διοχετεύεται στις δεξαμενές καυσίμου του αεροσκάφους επειδή είναι λιγότερο εύφλεκτο από το οξυγόνο.

Εντός των δεξαμενών δηλαδή, αλλοιώνεται η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, μέσω της αύξησης της ποσότητας αζώτου, προκειμένου το καύσιμο να καθίσταται λιγότερο εύφλεκτο, ακόμη και σε συνθήκες μάχης. Όπου εκτός από την πιθανότητα διάρρηξης μίας εκ των δεξαμενών καυσίμου, υπάρχει και η πιθανότητα ανάφλεξης από εξωτερικές πηγές θερμότητας…

Ενώ κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 24 F-35A της USAF, στα 14 εντοπίστηκαν ζημιές στις σωληνώσεις αζώτου από κεραυνούς, οι επιθεωρήσεις που έγιναν στα F-35B και -C του Σώματος Πεζοναυτών και του Ναυτικού των ΗΠΑ, δεν αποκάλυψαν ευρήματα… Επομένως η οδηγία προς το παρόν αφορά μόνο τα F-35A.