Νέα μείωση επιτοκίου από την ΚΤ της Τουρκίας μπας και σώσει την κατάσταση

Η τουρκική κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιό της κατά 100 μονάδες βάσης (μία ποσοστιαία μονάδα) στο 8,75%, σε μία προσπάθεια να συνεχίσει τη στήριξη της οικονομίας και να μετριάσει την επίπτωση από την πανδημία του κορονοϊού.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιο αναφοράς της για ρέπος μίας εβδομάδας από το 9,75%, για όγδοη συνεχόμενη φορά σε έναν κύκλο μεγάλης χαλάρωσης με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Σε έρευνα του Reuters, η μέση πρόβλεψη ήταν για μία μείωση του επιτοκίου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ