Μια μάχη “αριστούργημα”: Απίστευτη νίκη, χωρίς κανόνια, αλά… Μιλτιάδη

Μια μάχη πέραν των δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτή είναι πρωτίστως η σύγκρουση των θελήσεων των αντιπάλων διοικήσεων. Είναι αυτό που παραγνωρίζεται συχνά από ορισμένους που ονειρεύονται «λαϊκούς» στρατούς, η αξία της διοίκησης που επιβάλει τις θελήσεις της στον εχθρό, τον αποσυντονίζει και τον κατανικά ακόμα και αν αυτός υπερέχει σε αριθμό και οπλισμό.

Η μάχη στο Φραουστάντ (σημερινή Φσχόβα της δυτικής Πολωνίας) αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα σύγκρουσης όπου οι λίγοι, χωρίς καν να διαθέτουν πυροβολικό, άρπαξαν την πρωτοβουλία και σύντριψαν μια δύναμη διπλάσια τους, οχυρωμένη και υποστηριζόμενη από 32 πυροβόλα, με έναν ελιγμό διπλής υπερκέρασης όπως αυτός του Μιλτιάδη στον Μαραθώνα. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.gr