Μέσα στο Μάιο η ΚΥΑ για την Υπόγεια Αποθήκη φ/α της Καβάλας

Στις αρχές Μαΐου τοποθετούν από το ΤΑΙΠΕΔ την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στο εξαντληθέν κοίτασμα της Καβάλας.

Του Γιώργου Φιντικάκη
ΠΗΓΗ: Energy Press

Τις τελευταίες εβδομάδες το Ταμείο οριστικοποιεί τις διαβουλευσεις με το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ, προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση της ΚΥΑ, που ούτως ή άλλως αποτελεί προπαιτούμενο, με την έννοια ότι προβλέπεται στο αναθεωρημένο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ώστε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ στο συγκεκριμένο project είναι η PwC και η δικηγορική εταιρία Ρόκας.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι σημαντικό, και όπως έχει ήδη γράψει το “Energypress”, τρία “δυνατά ονόματα”, κάθε ένα στον τομέα του, προχώρησαν πρόσφατα στην δημιουργία κοινοπραξίας, προκειμένου να διεκδικήσουν το έργο. Συγκεκριμένα πρόκειται για την εταιρεία STORENGY η οποία ανήκει στη Γαλλική ENGIE, την ελληνική Energean, η οποία έχει και σήμερα την άδεια εκμετάλλευσης του πεδίου και την κατασκευαστική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τέτοιες υποδομές, όπως η υπόγεια αποθήκη της Καβάλας ενισχύουν σε σημαντικό βαθμό την επάρκεια εφοδιασμού, με την Ελλάδα να αποτελεί την μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν διαθέτει παρόμοιο έργο. Σήμερα μια πληθώρα χωρών διαθέτουν αποθήκες που καλύπτουν πάνω από το 20% της ετήσιας κατανάλωσής τους σε φυσικό αέριο, ενώ αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα πέντε χρόνια σχεδιάζονται σε αρκετές περιοχές, επιπλέον παρόμοια έργα.

Το ύψος της επένδυσης για την υλοποίηση του έργου υπολογίζεται στα 240-300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η χωρητικότητα του θα ανέρχεται στα 360-720 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (δηλαδή αποθήκη με χωρητικότητα ίση με περίπου το 10% της ετήσιας κατανάλωσης της χώρας σε φυσικό αέριο).

Το έργο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Έργων Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCI).

Το γεγονός καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, όπως η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και πρόσθετες επιχορηγήσεις, ανάλογα με το καθεστώς που θα επιλεγεί για τη λειτουργία της υπόγειας αποθήκης.

Κρίσιμες πάντως θεωρούνται οι παράμετροι που θα επιλεγούν, καθώς θα επηρεάσουν τον τρόπο υλοποίησης του έργου αλλά και τις χρεώσεις χρήσης που θα προκύψουν για την υποδομή. Παράλληλα, το νομοθετικό πλαίσιο θα προσδιορίσει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της νέας υποδομής, καθώς και τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Μια θεμελιώδης παράμετρος είναι και το ποσοστό συμμετοχής του ΔΕΣΦΑ, του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στη νέα υποδομή και ιδίως, αν το έργο αναπτυχθεί ως τμήμα του Εθνικού Συστήματος (ΕΣΦΑ) ή αυτόνομα, ως ανεξάρτητο Σύστημα (ΑΣΦΑ).

Ανάλογα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, το επενδυτικό κόστος της υποδομής μετακυλίεται, πλήρως ή εν μέρει, στους καταναλωτές φυσικού αερίου, ή εναλλακτικά, ανακτάται από τους χρήστες της υπόγειας αποθήκης, μέσω των χρεώσεων που θα καταβάλουν για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (όπως υπηρεσίες εισπίεσης, αποθήκευσης, απόληψης ή ενοποιημένες).
Μια κρίσιμη συνιστώσα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου είναι και η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση τρίτων στην υπόγεια αποθήκη ή τη χορήγηση εξαίρεσης από αυτήν.