Μάλλον “λευκός καπνός” για το θέμα της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Σαρλ Μισέλ κατέθεσε το νέο κείμενο (τρίτο) για το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής στο θέμα που ανέκυψε με τη μη συμφωνία Ελλάδας και Κύπρου για την αντιμετώπιση της Τουρκίας. Το νέο κείμενο βασίζεται στα δύο προηγούμενα και προσθέτει την έντονη καταδίκη της ΕΕ για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ, σημειώνει ότι η ΕΕ «είναι πλήρως δεσμευμένη στην επίλυση του κυπριακού», διατηρεί τη φράση για «χρήση όλων των μέσων» σε περίπτωση μονομερών ενεργειών της Τουρκίας, αλλά και δεσμεύει το Συμβούλιο για αποφάσεις ως το Δεκέμβρη. Τέλος, περιλαμβάνει μια ελληνική προσθήκη για «οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών».

Το νέο προτεινόμενο κείμενο προσθέτει ότι «καλεί την Τουρκία να ξεκινήσει διάλογο με στόχο την επίλυση όλων των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου» και σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «παραμένει πλήρως δεσμευμένο για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού».

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «σε περίπτωση ανανεωμένων μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων σύμφωνα με το άρθρο 29 της ΣΕΕ και το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, προκειμένου για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της. Τα άρθρα της Συνθήκης αυτά αφορούν κυρώσεις, απλά απέφυγαν να αναφέρουν τη λέξη…

Το νέο προσχέδιο απαλείφει επίσης μετά από κυπριακή αντίδραση μια προηγούμενη αναφορά ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατανομή των πόρων υδρογονανθράκων στην Κύπρο. Πάγια θέση της Τουρκίας που συχνά αναφέρει στην ΕΕ, είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να λάβουν δίκαιο μερίδιο (εννοώντας 50%) από υδρογονάνθρακες που θα ανακαλυφθούν από την Κύπρο.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει αναλόγως και θα λάβει αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο κατά τη σύνοδό του του Δεκεμβρίου».