Μάχες του 5/42 Συντάγματος του Ψαρρού κατά των κατακτητών – Μαρτυρία

Ο αντιστράτηγος Γεώργιος Καϊμάρας υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες του αντάρτικου στη Ρούμελη. Με τον βαθμό του λοχαγού εντάχθηκε στην οργάνωση ΕΚΚΑ του συνταγματάρχη Δημητρίου Ψαρρού και πολέμησε κατά των Ιταλών και Γερμανών κατακτητών πριν το 5/42 διαλυθεί για τρίτη και αιματηρότατη φορά από τον ΕΛΑΣ του ΕΑΜ. Η προσωπική του μαρτυρία έχει, κατά συνέπεια, ιδιαίτερη βαρύτητα. Η εν λόγω μαρτυρία προέρχεται από δική του έκθεση του 1972. 

“Μετά την συνθηκολόγησιν της Ιταλίας τμήματα του 5/42 διετάχθησαν υπό του Συν/ρχου Ψαρρού όπως πολιορκήσουν το Διδωρίκιον και εξαναγκάσουν την Ιταλικήν Φρουράν τούτου (2000 και πλέον άνδρες, πυρ/λα, πολυβόλα, τανκς κ.λ.π.) προς παράδοσιν. Ο Ιταλός Φρούραρχος εξηπάτησεν τον Άγγλον Ταγ/ρχην ΤΖΕΦ, όστις του έδωσε παράτασιν της ταχθείσης προθεσμίας υπό της αποσταλείσης διά διαπραγματεύσεις Επιτροπής του Συν/τος (Αξ/κοί Καϊμάρας Γ, Μήταλας, Βλάϊκος).

“Εν τω μεταξύ κατέφθασαν πολυάριθμοι ενισχύσεις Γερμανών εκ Ναυπάκτου και διεξήχθη σφοδροτάτη μάχη μεταξύ των εμπλακέντων τμημάτων του Συν/τος (Λόχος Καϊμάρα, τμήμα Λο.χ. Κρανιά) και των Ιταλογερμανών. Οι Γερμανοί διήλθον ανενόχλητοι την στενωπόν του ΣΤΕΝΟΥ, ην έδει να κρατήσουν τά τμήματα του ΕΛΑΣ και επετέθησαν κυκλωτικώς κατά των μαχομένων εις τα υψώματα του Λιδωρικίου τμημάτων του 5/42 μετά των Ιταλών. Διαβάστε την ενδιαφέρουσα συνέχεια στo History-point.gr