Λουζάρα 1702: Ο πρίγκιπας Ευγένιος εφορμά καταπάνω στον ισχυρό εχθρό

Το 1700 ένας νέος πόλεμος ξέσπασε στην πολύπαθη Ευρώπη, αυτός της Ισπανικής Διαδοχής. Γαλλία και Αυτοκρατορία των Αψβούργων (Αυτοκρατορία από τούδε) ήταν και πάλι αντίπαλοι σε τρία μέτωπα (Κάτω Χώρες, Ρήνος, βόρεια Ιταλία). Στο ιταλικό μέτωπο στο πλευρό των Γάλλων είχε ταχθεί και το ιταλικό κράτος του Πεδεμόντιου. Στο ιταλικό μέτωπο η Αυτοκρατορία είχε αναθέσει τη διοίκηση στον καλύτερό της στρατηγό, τον πρίγκιπα Ευγένιο της Σαβοΐας.

Οι γαλλο-ιταλικές δυνάμεις, υπό τον Γάλλο στρατάρχη Βεντόμ είχαν αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Βεντόμ επιτιθέμενος από τις αρχές του 1702 κατέλαβε τη Μόντενα και έφτασε ως τη Λουζάρα, μια μικρή πόλη επί του ποταμού Πάδου. Η γαλλο-ιταλική στρατιά του Βεντόμ αριθμούσε 30.000 άνδρες (49 τάγματα πεζικού, 103 ίλες ιππικού). Απέναντί της ο Ευγένιος διέθετε 25.000 άνδρες (38 τάγματα, 80 ίλες).

Ο Ευγένιος πολιορκούσε χαλαρά τη Μάντοβα αλλά όταν πληροφορήθηκε την άφιξη του εχθρού στη Λουζάρα, την οποία φρουρούσαν μόλις 500 άνδρες του, έσπευσε αμέσως προς τα εκεί, στέλνοντας μήνυμα στη φρουρά, εξορκίζοντάς τη να κρατήσει μέχρι να φτάσει ο ίδιος με τον στρατό του. Δυστυχώς η μικρή φρουρά δεν μπόρεσε να αντέξει και η πόλη είχε καταληφθεί από τους αντιπάλους όταν ο Ευγένιος έφτασε στην περιοχή, στις 14 Αυγούστου. Μεταξύ της πόλης και του Πάδου είχαν κατασκευαστεί δύο αναχώματα για να αποτρέπουν τυχόν εκχύλιση του ποταμού. Ένα εκ των αναχωμάτων ήταν κατασκευασμένο κοντά στην πόλη και το δεύτερο κοντά στον ποταμό. Διαβάστε την συνέχεια στο History-point.gr