Λίγες ακόμα μέρες για τα μεταπτυχιακά της Σχολής Ευελπίδων με τα παν/μια

Μετά από πολλά αιτήματα και προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα πληρέστερης ενημέρωσης, παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνουν το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με αντικείμενα “Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)” και “Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση”. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2017.

Τα δύο προγράμματα απευθύνονται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε σύγχρονα αντικείμενα αποκτώντας ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό τίτλο σπουδών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18, η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματισθεί κατά τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, ενώ θα προηγηθεί η διεξαγωγή εντατικών παραδόσεων σε βασικές Στατιστικές Μεθόδους και Υπολογιστικές Τεχνικές Προγραμματισμού, που θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα (http://www.sse-tuc.edu.gr), είτε από τη Γραμματεία των Προγραμμάτων στους αριθμούς τηλεφώνων 2108904217 και 6937991649.