Κορέα: Ένα πανάρχαιο έθνος 4.350 ετών, διεθνές “success story” σήμερα, γιορτάζει!

Την 3η Οκτωβρίου, οι Κορεάτες εορτάζουν την δημιουργία του αρχαίου έθνους τους (Tangun Day ή Gaecheon-gol), το 2.333 π.Χ. Τότε ιδρύθηκε το πρώτον Βασίλειον της Κορέας από τον Πρίγκηπα Tangun Wanggom, το επονομασθέν Go-Joseon (ή Choson), γνωστό και ως Παλαιά Κορέα (Old Korea, 2333 – 206 π.Χ.). Ο εφετινός εορτασμός συμπίπτει με την θαυμαστή επιτυχία της Δημοκρατίας της Κορέας (Republic of Korea) στην αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού.

Του Δρ. Ηλία Ηλιόπουλου*

Πράγματι, καίτοι ο αριθμός των κρουσμάτων και θανάτων εξ αιτίας του COVID-19 εξακολουθεί να αυξάνει εις πολλές περιοχές του κόσμου, η Δημοκρατία της Κορέας εδείχθη ικανή να ελέγξει την εξάπλωση της επιδημίας, αποφεύγοντας την παράλυση τόσον του εθνικού της συστήματος υγείας όσον και της εθνικής της οικονομίας.

Συνεπεία τούτου, η «Νότιος Κορέα», όπως είναι ευρέως γνωστή, έχει καταγράψει αριθμόν 20.000 επιβεβαιωθέντων κρουσμάτων και 324 θανάτων, συμφώνως προς το Κέντρον Ελέγχου και Προλήψεως Λοιμώξεων της χώρας. Κατ’ αντιδιαστολήν, οι ΗΠΑ υπερέβησαν εσχάτως το φράγμα των έξι εκατομμυρίων κρουσμάτων και μετρούν, δυστυχώς, άνω των 183.000 θανάτων εξ αιτίας της επιδημίας, συμφώνως προς το Πανεπιστήμιο Τζων Χόπκινς.

Οπότε ανακύπτει το ερώτημα: Πώς επέτυχε αυτόν τον θαυμαστό άθλο η απω-ασιατική πολιτεία των 52.000.000 κατοίκων; Επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου του Κολοράντο (Ντένβερ) δημοσιευθείσα στην Αμερικανική Επιθεώρηση Δημοσίας Διοικήσεως απεφάνθη ότι «οι κρίσιμοι παράγοντες του συστήματος Διοικήσεως και Διαχειρίσεως της Δημοσίας Υγείας της Νοτίου Κορέας, οι οποίοι επέφεραν την επιτυχία, είναι τα Εθνικά Σχέδια Λοιμωδών Νοσημάτων, η Σύμπραξις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέως, η αυστηρά επιτήρησις των κοινωνικών επαφών, το ευπροσάρμοστο Σύστημα Προνοίας και Υγείας και, τέλος, η υπεύθυνη Πληροφόρηση των πολιτών υπό της Κυβερνήσεως».

Το τελευταίο σημείο χρήζει ιδιαιτέρως της προσοχής μας. Εν συγκρίσει προς λοιπές χώρες, οι πολίτες της Νοτίου Κορέας εμφανίζουν μεγαλύτερη ετοιμότητα συμμορφώσεως προς τα μέτρα τα διατασσόμενα παρά του κράτους, καθώς έδειξε έρευνα διεξαχθείσα υπό του Ινστιτούτου Μελλοντικής Διακυβερνήσεως κατά το τρέχον έτος 2020.

Βεβαίως, μία ορθή και πληρέστερη εκτίμησις της επιτυχίας της Δημοκρατίας της Κορέας στην αντιμετώπισιν της επιδημίας του κορωνοϊού απαιτεί συνεκτίμηση της συνεργείας ηθικών, πολιτισμικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων. Οι μεταξύ κράτους και κοινωνίας σχέσεις είχαν οικοδομηθεί υπό τις συνθήκες τις κρατούσες κατά την εποχή του Πολέμου της Κορέας – πολέμου επιβιώσεως έναντι του Κομμουνιστικού Ολοκληρωτισμού – καθώς και του επακολουθήσαντος Ψυχρού Πολέμου. Υπό τοιαύτας περιστάσεις, το κράτος ήτο – και, εάν θέλομε να είμεθα φιλαλήθεις, έπρεπε να είναι – σαφώς αυταρχικόν.

Ο εξέχων πολιτειολόγος της Νοτίου Κορέας Choi Jang-jip, που ενετρύφησε στην διεργασία κρατογενέσεως της χώρας του, απεφάνθη ότι, λόγω Πολέμου της Κορέας και Ψυχρού Πολέμου, η οικοδόμηση του μεταπολεμικού κράτους στην Νότιο Κορέα συμβάδισε με την εσκεμμένη αποφυγή πολιτικών ερίδων, που θα αντιστοιχούσαν, θεωρητικώς τουλάχιστον, προς κοινωνικές διαμάχες, όπως συνέβη στην Δυτική Ευρώπη.

Η εν ονόματι της Εθνικής Ασφαλείας απονομιμοποίηση των πολιτικών και κοινωνικών ερίδων σήμαινε ότι το πολιτικόν σύστημα δεν αντικατόπτριζε την παροιμιώδη πάλη των τάξεων. Αποτέλεσμα ήτο αυτό το οποίον οι Νοτιοκορεάτες εκπρόσωποι της Πολιτικής Θεωρίας απεκάλεσαν «συντηρητικό εκδημοκρατισμό» (conservative democratization).

Συνεπεία τούτου, η Δημοκρατία της Κορέας επέτυχε την ομαλή μετάβαση εκ της περιόδου ισχύος του Στρατιωτικού Νόμου και της εποχής της αυταρχικής διακυβερνήσεως υπό το καθεστώς του Νόμου περί Εθνικής Ασφαλείας στην σύγχρονη εποχή λειτουργικής δημοκρατίας – χωρίς το ξεχαρβάλωμα των παραδοσιακών αξιών και προτύπων, το οποίον επεφύλαξε το καθεστώς της «δημοκρατικής μεταπολιτεύσεως» σε άλλες, δύσμοιρες, χώρες.

Πράγματι, οι εξελίξεις των ετών 2016-2017 κατέδειξαν ότι η πολιτεία της Νοτίου Κορέας είναι μία εκ των πλέον ανθεκτικών του κόσμου. Διότι, όταν μέρος της ιθυνούσης πολιτικής τάξεως απέτυχε να αντισταθεί στον πειρασμό της διαφθοράς, το πολιτικό σύστημα επέδειξε την ικανότητα αντιμετωπίσεως της προκλήσεως.

Μετά ταύτα, επικρατεί στην χώρα αίσθημα αισιοδοξίας, εν κραυγαλέα αντιθέσει προς τον πολιτικό ζόφο που παρατηρείται εις άλλες κοινωνίες. Μετά δε και την επιτυχή αντιμετώπιση της προσφάτου επιδημίας, η Δημοκρατία της Κορέας διεκρίθη ως διεθνές «success story», από πάσης επόψεως.

*Ο Δρ. Ηλίας Ηλιόπουλος διετέλεσε, επί μακράν σειράν ετών, Καθηγητής Ναυτικής Ιστορίας της Ναυτικής Σχολής Πολέμου και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.