ΗΠΑ: Πακτωλός χρημάτων… δύο τρισ. δολάρια δαπάνες οπλικών συστημάτων

Το συνολικό κόστος των νέων αμερικανικών οπλικών συστημάτων ξεπέρασε τα 2 τρισ. δολάρια το 2018 καθώς το Πεντάγωνο σχεδιάζει την προώθηση ζωτικής σημασίας πυραυλικά προγράμματα και προγράμματα αεροσκαφών.

Αυτό σημαίνει ότι οι αμυντικές δαπάνες αγγίζουν το 10% του ύψους 21,3 τρισ. δολαρίων αμερικανικού ΑΕΠ. Το αντίστοιχο ποσό το 2017 ήταν 1,9 τρισ. δολάρια.

Παράλληλα όμως υπήρξε και αύξηση της τιμής του F-35 καθώς έχουν διατεθεί ήδη 22 δισ. δολάρια ενώ το κόστος χρήσης και συντήρησης για τα επόμενα 60 χρόνια θα αυξηθούν από 73 δισ. δολάρια σε 1,196 τρισ. δολάρια. Η αύξηση του κόστους αφορά την αναβάθμιση σε Block 4.