INTRACOM DEFENSE: 95% εξαγωγές, 40% του έργου σε άλλες ελληνικές εταιρίες

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση οργάνωσε χθες για τους δημοσιογράφους η γνωστή εταιρία του χώρου της αμυντικής βιομηχανίας, η INTRACOM DEFENSE (IDE), στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο Κορωπί. Εκτός από τις μεστές και σύντομες παρουσιάσεις, μερικές δεκάδες δημοσιογράφων είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν και να περιηγηθούν τις εγκαταστάσεις, όπου κατασκευάζονται διάφορα συστήματα και υποσυστήματα υψηλής τεχνολογίας, τόσο προϊόντων με την “υπογραφή” της εταιρίας, όσο και προϊόντα στο πλαίσιο της συνεργασίας με κολοσσούς της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως Boeing, Diehl Defence, General Dynamics (UK), Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Northrop Grumman, Ramsys, Raytheon, Rheinmetall Defence, Saab και Thales.

Στα σημεία της παρουσίασης που ξεχώρισαν ήταν το ότι το 95% των εσόδων της εταιρίας προέρχονται από την εξαγωγική της δραστηριότητα, ενώ ένα ποσοστό 5-7% των εσόδων, κατευθύνεται σε ετήσια βάση στον τομέα της έρευνας, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων. Επίσης, σε κάθε συνεργασία της με βιομηχανικούς κολοσσούς του εξωτερικού, ένα σημαντικό μέρος του έργου που ανέρχεται στο 40%, ανατίθεται σε άλλες μικρότερες ελληνικές εταιρίες.

Σύμφωνα πάντα με τα λόγια των υπευθύνων της εταιρίας, οι συνεργαζόμενες εταιρίες και στο πλαίσιο του προγράμματος που συμμετέχουν, εποπτεύονται από την Intracom Defense, η οποία αρχικά έχει και την ευθύνη να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει το προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα κατασκευής, καθώς τελικός “υπόλογος” στον κύριο κατασκευαστή, είναι η ίδια.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται και οικονομίες για την εταιρία, κυρίως όμως, αναπτύσσονται μαζί και άλλες εταιρίες στην Ελλάδα, λαμβάνοντας στην πράξη το “μάθημα” ότι στη σύγχρονη εποχή, αλλά και όλως ιδιαιτέρως στις ειδικές συνθήκες που βιώνει η Ελλάδα, η εξωστρέφεια και η με κάθε τρόπο συμμετοχή στην εφοδιαστική αλυσίδα υψηλής τεχνολογίας προϊόντων κολοσσών του χώρου, αποτελεί την εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση επιβίωσης και εν συνεχεία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά το υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προσωπικό 420 περίπου ατόμων που απασχολεί η εταιρία, το 57% είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Άλλο χαρακτηριστικό που θα ήταν ευχής έργον να αντέγραφαν και οι κρατικές αμυντικές βιομηχανίες, είναι η αναλογία του προσωπικού που ασχολείται με την παραγωγή με αυτό που ασχολείται σε διοικητικές θέσεις. Δε χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία προς τα που “γέρνει η ζυγαριά” στις περιπτώσεις των ιδιωτικών και αντιστοίχως των κρατικών εταιριών…

Ακολουθεί ένα μέρος των στοιχείων της παρουσίασης των υπευθύνων της εταιρίας. Παρεμπιπτόντως, θετική εντύπωση έκανε η παρουσία της πλειοψηφίας στην ενημέρωση, με επικεφαλής των διευθύνοντα σύμβουλο (CEO), δίνοντας τη δυνατότητα κατ’ ιδίαν συζήτησης και επιπλέον ενημέρωσης-απάντησης σε ερωτήματα των δημοσιογράφων που αφορούσαν σε υπάρχοντα προγράμματα ή σχέδια για το μέλλον. Ακολουθούν τα επίσημα εταιρικά στοιχεία από την ενημέρωση:

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στο χώρο της άμυνας και ασφάλειας. Οι δραστηριότητες και το έργο της εταιρίας επικεντρώνονται στην:

>Ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικών προϊόντων, τα οποία η εταιρία προωθεί στο ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και σε αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες (system integrators) οι οποίες χρησιμοποιούν τα προϊόντα της IDE στις πλατφόρμες τους.

>Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής όπως και σε διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή και εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού.

Η IDE έχει αποκτήσει μοναδική τεχνογνωσία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής σε τακτικές επικοινωνίες αμυντικών συστημάτων, συστήματα διοίκησης ελέγχου και επικοινωνιών (C3I), στην επιτήρηση, αναγνώριση και ασφάλεια, σε υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πυραυλικές ζεύξεις μεταφοράς δεδομένων (data links), ηλεκτρονικά πυραυλικών συστημάτων, μη επανδρωμένα οχήματα (UAVs και USVs) καθώς και λογισμικό αμυντικών εφαρμογών.

Η IDE εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα για τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη (υποκείμενη σε τακτικές ανανεώσεις) στους τομείς Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, Κοινωνικής Ευθύνης, Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ). Παράλληλα προβαίνει στην πιστοποίηση υποκατασκευαστών της καθώς και στον έλεγχο και διαχείριση διαμόρφωσης προϊόντος σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά στρατιωτικά πρότυπα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η IDE στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων, τα οποία αποτελούν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε μια πολύ απαιτητική αγορά. Η IDE επενδύει περισσότερο από το 6% των ετήσιων εσόδων της σε έρευνα και ανάπτυξη και παρέχει στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό της, παγκοσμίου επιπέδου υπερσύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια και εξοπλισμό.

Απόρροια των παραπάνω επενδύσεων είναι η διεθνής κατοχύρωση πολλών πρωτοποριακών προϊόντων και η συμμετοχή σε σημαντικά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με κορυφαίες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες, όπως Boeing, Diehl Defence, General Dynamics (UK), Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Northrop Grumman, Ramsys, Raytheon, Rheinmetall Defence, Saab και Thales.

Παρά τη διεθνή αρνητική συγκυρία και τη σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια, οι συμφωνίες και συμβάσεις τις οποίες υπέγραψε η IDE είναι αρκετές και σημαντικές από στρατηγικής πλευράς και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν αγορές του εξωτερικού (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο (NSPA), Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα τελευταία δέκα (10) χρόνια η IDE έχει αναθέσει πάνω από το 40 % του ύψους των εργασιών των υπογραφέντων συμβάσεών της σε ελληνικές επιχειρήσεις τονώνοντας με τον τρόπο αυτό την ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα το ποσοστό των εξαγωγών της IDE τα τελευταία δέκα (10) χρόνια ξεπερνά το 98 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της IDE στις ΗΠΑ φθάνουν στο 5%, περίπου, του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ τα τελευταία επτά (7) χρόνια.

Η τήρηση αυστηρών διαδικασιών και προδιαγραφών σε συνδυασμό με την άρτια και πλέον σύγχρονη βιομηχανική υποδομή έχουν καθιερώσει την IDE σαν πιστοποιημένο συνεργάτη μεγάλων διεθνών αμυντικών βιομηχανιών στην υψηλή τεχνολογία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χρειάστηκαν μακροχρόνιες και μεγάλες προσπάθειες οι οποίες βασίστηκαν στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας καθώς και στην υπερσύγχρονη βιομηχανική υποδομή της.