Η Τουρκία θέλει διάλυση του κυπριακού κράτους… Άμεση αμυντική ενίσχυση

Η νέα πολιτική ηγεσία τής «ΤΔΒΚ», εγκαταλείπει κατόπιν εντολής τής Άγκυρας, την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) ως βάση λύσης του κυπριακού και υποστηρίζει λύση δύο κρατών. Ασφαλώς όχι δύο ανεξάρτητων κρατών, αλλά εξαρτημένων από την Τουρκία, η οποία δεν θέλει πλήρη διχοτόμηση ούτε δύο τελείως ανεξάρτητα κράτη. Αν ήθελε αυτή τη λύση, τότε μετά την εγκατάσταση τής «ΤΔΒΚ» το 1983, δεν θα συναινούσε σε συνέχιση των συνομιλιών γιατί θα είχε ολοκληρωθεί ο στόχος της. 

ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΟΚΚΑΡΗ
ΠΗΓΗ: APOPSEIS

Στόχος αμετακίνητος της Τουρκίας είναι ο έλεγχος όλης της Κύπρου και αυτός εξυπηρετείται με λύση Τουρκικών όρων (ΔΔΟ, Συνομοσπονδία, δύο κράτη κ.α.) που με βάση την εμπειρία των συνομιλιών για την ΔΔΟ, πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω τουρκικές απαιτήσεις:

-Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) να καταλυθεί.

-Η «ΤΔΒΚ» να νομιμοποιηθεί ως Τουρκοκυπριακό (ΤΚ) κράτος εξαρτημένο από την Τουρκία μέσω των εποίκων, των διμερών συμφωνιών και των τουρκικών στρατευμάτων (ήδη τα κατεχόμενα έχουν τουρκοποιηθεί /εξισλαμισθεί πλήρως και μετατραπεί σε οιονεί επαρχία της Τουρκίας).
Το Ελληνοκυπριακό (ΕΚ) κράτος να είναι αφοπλισμένο και οι αποφάσεις του να ελέγχονται από την Τουρκία.

-Η Τουρκία να έχει εγγυητικά δικαιώματα σε όλη την Κύπρο ή κατ’ ελάχιστο να έχει τον πολιτικό έλεγχο της, μέσω των ΤΚ και λύσης συνομοσπονδιακής μορφής (Η ΔΔΟ είναι συγκεκαλυμένη Συνομοσπονδία).

-Η Τουρκία δεν αποδέχεται ΕΚ κράτος τελείως ανεξάρτητο έναντι των νοτίων ακτών της, για λόγους ασφαλείας της Τουρκίας (Νιχάτ Ερίμ).

Με βάση την εμπειρία 40 χρόνων συνομιλιών για λύση ΔΔΟ, που επιβεβαιώνουν τον αμετακίνητο στόχο της Τουρκίας για έλεγχο όλης τής Κύπρου μέσω μίας λύσης τουρκικών όρων, επιβάλλεται να προχωρήσουμε άμεσα σε ριζικές αναθεωρήσεις. Να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας (1) στο τομέα της μορφής λύσης του Κυπριακού (να απορρίπτουμε λύσεις τουρκικών όρων, όπως ΔΔΟ, Συνομοσπονδία, δύο κράτη κ.ά.) και (2) στον τομέα της δυνατότητας αντίστασης (να ενδυναμωθεί επειγόντως η αμυντική θωράκιση τής ΚΔ.)

Σε ότι αφορά τον τομέα τής αμυντικής θωράκισης, πρέπει νά ενισχυθεί η αποτρεπτική ικανότητα τής ΚΔ και η θέληση της για αντίσταση με κύριες ενέργειες:

-Την ενίσχυση της δυνατότητας αυτοάμυνας της ΚΔ που απαιτεί ενδυνάμωση τής ΕΦ.

-Την αναζωογόνηση του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου -Ελλάδας.

-Την σύναψη αμυντικών συμμαχιών με γειτονικές και ισχυρές φίλες χώρες, στη βάση κοινών συμφερόντων και κοινής συνεισφοράς στη ασφάλεια, που απαιτεί ενίσχυση της ΕΦ με αεροναυτικές δυνάμεις.

-Την σθεναρή υποστήριξη του αγωγού φυσικού αερίου EASTMED (Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα-Ιταλία-ΕΕ),

-Την συγκρότηση συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και την σύνταξη στρατηγικής εθνικής ασφάλειας (ΣΕΑ).

-Την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μουσουλμάνων, που προωθεί η Τουρκία προς τις ελεύθερες περιοχές τής Κύπρου, με βαρύτητα την αποτροπή και παρεμπόδιση εισόδου από την Γραμμή Αντιπαράταξης (ΓΑ) και τις ακτές (όπως έγινε στον Έβρο). Διαβάστε την ενδιαφέρουσα συνέχεια στην πηγή