GT-30: Ελληνοτουρκικό επενδυτικό αμοιβαίο «συνεκμετάλλευσης»…

Με μια κοινή τελετή στα χρηματιστήρια Αθηνών και Κωνσταντινούπολης, εγκαινιάστηκε το πρώτο κοινό ελληνοτουρκικό επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο…

Το όνομα αυτού «GT-30» προφανώς από τα αρχικά των συμμετεχόντων χωρών (Greece-Turkey), ενώ το «30» παραπέμπει στις εταιρίες που έχουν επιλεγεί ως επενδυτικοί στόχοι (οπότε αποτελεί και έναν ελληνοτουρκικό χρηματιστηριακό δείκτη), 15 σε κάθε χρηματιστήριο, ενώ οι τράπεζες δεν μπορούν να ξεπερνούν τις τέσσερις σε κάθε πλευρά. Οι επίδοξοι επενδυτές θα μπορούν να επενδύουν μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου στις μετοχές στα δυο χρηματιστήρια, με τους εμπνευστές να δηλώνουν ότι με τον τρόπο αυτό θα διαφοροποιείται επενδυτικά και το ρίσκο που αναλαμβάνουν, δηλαδή δυνητικά, θα ισοσκελίζουν ενδεχόμενες απώλειες στο ένα χρηματιστήριο με ενδεχόμενες αποδόσεις στο άλλο…

Το νόμισμα που θα χρησιμοποιείται, είναι η τουρκική λίρα στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και το ευρώ στο αντίστοιχο αθηναϊκό (ΧΑΑ: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών). Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρία «Finans Asset Management», θυγατρικής της τουρκικής τράπεζας Finansbank, της οποίας το 77,22% του μετοχικού κεφαλαίου έχει εξαγοράσει η Εθνική Τράπεζα, η οποία όμως έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεση πώλησης του 20% (θα εξακολουθήσει να ελέγχει την τράπεζα μετοχικά, με απόλυτη πλειοψηφία) για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια. Επενδυτική θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας θα χειρίζεται το αμοιβαίο κεφάλαιο στο ΧΑΑ.

Η τουρκική επενδυτική εταιρία έχει ιδρύσει και χειρίζεται συνολικά 21 αμοιβαία κεφάλαια και πέντε συνταξιοδοτικά κεφάλαια.

Ενδιαφέρουσα είναι η ψήφος εμπιστοσύνης του επικεφαλής της επενδυτικής που διαχειρίζεται το κεφάλαιο στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης: Ο Ζαφέρ Ονάτ, δηλώνει ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει επενδυτική ευκαιρία στις ελληνικές μετοχές, δηλώνοντας επίσης ότι η Τουρκία που αναζητά επικερδείς επενδύσεις παγκοσμίως, έχει επισημάνει ότι πολλές αξιόλογες εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η όλη προσπάθεια προφανώς φαίνεται εντυπωσιακή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι επί της ουσίας αποτελεί «πρόβα τζενεράλε» για μεγαλύτερα σχέδια… Το συγκεκριμένο επενδυτικό κεφάλαιο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα δώσει μεσοπρόθεσμα υψηλότατες αποδόσεις σε όσους το εμπιστευτούν, μόλις οι μετοχικές αξίες ανακάμψουν παγκοσμίως. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στον «πάτο του βαρελιού» και πολλές μετοχικές αξίες σημαντικών εταιριών βρίσκονται ακόμη και κάτω από τη λογιστική τους αξία, ενώ για να φθάσουν τις υψηλότερες ιστορικά αποτιμήσεις τους θα πρέπει να πενταπλασιάσουν (ή και περισσότερο) τις σημερινές τους αποτιμήσεις, είναι προφανές ότι κέρδη θα κατέγραφε και ο πιο… ατζαμής broker της αγοράς!

Εδώ όμως κρύβεται και η πολιτική σκοπιμότητα. Οι υψηλότατες αποδόσεις θα αποτελέσουν το επικοινωνιακό «τυράκι» για να πειστεί η ελληνική κοινή γνώμη για τα αγαθά που θα απολαύσουν οι δυο λαοί σε περίπτωση συνεργασίας, με την εγκατάλειψη της παραδοσιακής αντιπαλότητας και – με μόνιμη επωδό – τη μείωση των αμυντικών δαπανών προς όφελος των επενδύσεων στην υγεία, την παιδεία κ.λπ.

Κατά συνέπεια, η πραγματική φιλική στο αυτί του αδαούς επιχειρηματολογία θα αποτελέσει τον «πολιορκητικό κριό» για την «άλωση» της ελληνικής κοινής γνώμης όταν έρθει η ώρα να τεθεί ζήτημα συνεκμετάλλευσης των όποιων υδρογονανθράκων κρύβει ο βυθός του Αιγαίου…